Bilim Akademisi tarafından Yapı Kredi Kültür Sanat’ın ev sahipliğinde düzenlenen, Bilim Akademisi  Konferansları pandemi dolayısıyla verilen uzun bir aranın ardından yeniden Loca’da bilim meraklılarıyla buluşuyor.

Her ay gerçekleşecek konuşmaların ilkinin konuğu, Türkiye kökenli gençlerin Almanya’da ürettiği underground kültür üzerine çalışmalar yapmış olan Prof. Dr. Ayhan Kaya.

Prof. Kaya’nın hip-hop, graffiti ve rap konularıyla birlikte gençlik kültürlerine olan ilgisinin tohumları, İngiltere ve Berlin’de doktora çalışmasını yaptığı yıllarda Cartel grubunun bazı üyeleri ve ardından Islamic Force grubuyla yaptığı çalışmalarla atıldı. Bu ilgi daha sonra Azize-A, Killa Hakan, Erci-E, Ceza, Tahribat-ı İsyan, Ezhel ve benzeri gruplarla devam etti. Ayhan Kaya bu konuşmasında bize bir rap ve hip-hop öyküsü anlatacak. Ezhel’in yakın zaman önce Türk rapinin Kabe’si olarak tanımladığı Berlin’den başlayarak Türkiye’ye uzanan hip-hop ve rap yolculuğunu merkeze alan konuşma, farklı örneklerle zenginleşecek. Bu öyküde rapçilerin “çağdaş ozanlar” veya “organik entelektüeller” olarak tanımlandığına tanık olacağız. Rapçilerin temsil ettikleri kitlelerin sorunlarını kamusal alana başarılı bir şekilde taşıdıklarını; hatta rapin, çocukların ve gençlerin egemen ataerkil toplumsal normlar karşısında kendilerini ifade etmek için kullandıkları bir araç olduğunu göreceğiz.

Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Ayhan Kaya İstanbul Bilgi Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Bölümü öğretim üyesidir. 2011 yılı itibariyle Avrupa Birliği Komisyonu tarafından Jean Monnet Profesörü olarak ödüllendirilmiştir. Prof. Kaya halihazırda, 2019 yılında başlayan ve 2023 yılı sonuna kadar sürecek olan Avrupa’da gençler arasında yükselen radikalleşme konulu bir Avrupa Araştırma Konseyi çalışması yürütmektedir (ERC Advanced Grant). 2016-2017 Akademik yılında Floransa’da bulunan European University Institute içinde Jean Monnet Fellow olarak araştırmalarını yürüten Avrupa’da Yükselen Aşırı Sağ hareketler ve Türkiye’deki Suriyeli Mülteciler konusunda araştırmalarını yürüten  Kaya’nın, diyasporalar, kimlik, uluslararası göç, etnisite, milliyetçilik, çokkültürcülük, yurttaşlık, ulusaşırı alan, mülteciler, popülizm ve sürdürülebilir kalkınma gibi konular hakkında kitap, makale ve tercümeleri vardır. Kaya, 2016-2017 yılında Foransa’daki European University Institute’da çalışmalarını yürütürken aynı dönemde New York University Floransa Kampüsünde misafir öğretim üyesi olarak dersler vermiştir. 2013 Yılında Aziz Nesin Profesörü olarak Almanya’da Viadrina Avrupa Üniversitesi’nde ve 2011 yılında da Willy Brandt Profesörü olarak İsveç’te Malmö Üniversitesi’nde araştırmalarına devam etmiş ve dersler vermiştir.

Kaya, aynı zamanda, Populism and Heritage in Europe: Lost in Diversity and Unity (London: Routledge, 2019); Populism in European Memory (London: Routledge, 2019, Chiara de Cesari ile ortak derleme kitap); Turkish Origin Migrants and Their Descendants: Hyphenated Identities in Transnational Space (Palgrave, 2018)Europeanization and Tolerance in Turkey: The Myth of Toleration (London: Palgrave, 2013); Islam, Migration and Integration: The Age of Securitization (Londra: Palgrave, 2012); Sicher in Kreuzberg: Constructing Diasporas (Bielefeld: transcript verlag, 2001); Berlin’deki Küçük İstanbul (İstanbul: Büke Yayınları, 2000), Ferhat kentel ile birlikte ve Euro-Türkler: Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerinde Köprü mü Engel mi? (Istanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2005; İngilizce baskısı CEPS Brüksel, 2005) ve Ferhat Kentel ile Belçika-Türkleri  (King Baudouin Vakfı, 2008) adlı dört kitap kaleme almıştır.