Bilimsel araştırma ve öğretmenin saygı temelinde eşitlikçi ve içerici biçimde yürütülmesi, bilimsel liyakat ve akademik etiğin ayrılmaz parçasıdır. Akademik ortamda cinsiyetçi önyargılara dayalı ve bunları pekiştiren, özellikle kadınları ikincil, yetersiz ve değersiz gösteren tutum ve davranışlar kabul edilemez. Hiyerarşiye dayanan baskı uygulamayı, fiziksel güç kullanımını ve aşağılayıcı söylemi her ne sebeple olursa olsun övme, sıradanlaştırma ve haklılaştırmaya dayalı açıklamalar, sadece muhatapları için sonuç doğurmamaktadır. Bu açıklamalar, bilimsel ortamı ayrımcılığa, dışlamaya, yıldırmaya, baskıya ya da bağımlılığa dayalı güç ilişkilerine dönüştürerek zehirlemektedir. Kariyer seçimlerinde akademik ortamlarda bulunmaktan caydırıcılığa varan etkileri olmaktadır.

Bilim Akademisi Yönetim Kurulu, liyakate dayalı bilim topluluğunun savunucusu olarak benimsediği akademik etik değerlerin, yalnızca bilimsel araştırma ve yayın süreçlerine ilişkin olmadığının, araştırma ve eğitim ortamındaki insan ilişkileri ve bunların kamuoyuna yansıtılması ile ilgili noktaları da içerdiğinin  bilincindedir.

Akademimizin etik değerlere yaklaşımının ve etik ihlalleriyle ilgili değerlendirme ve uygulamalarının bu anlayışla devam etmesine özen göstereceğiz.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.

Bilim Akademisi Yönetim Kurulu – 5 Ekim 2021