Prof. Dr. Ayşe Erzan – Fizik – İstanbul Teknik Üniversitesi

Ankara, 1949
Ayşe Erzan doktora derecesini State University of New York – Stony Brook’tan 1976’da almış,
1981’e kadar ODTÜ ve İstanbul Teknik Üniverstesi’nde görev yapmıştır. Daha sonra İsveç, İtalya, İsviçre, Portekiz, Almanya ve Hollanda’da istatistiksel fizik alanında araştırmacı ve öğretim üyesi olarak çalışmış, 1990’da İTÜ’ye dönerek eğitim ve araştırmalarına Fizik Bölümü’nde devam etmiştir.

Başlıca çalışma konuları hal değişimleri, fraktaller, karmaşık sistemler ve sistem biyolojisidir. 1995 yılında Türkiye Bilimler Akademisi asosiye üyesi, 1997’de asli üyesi seçilen Erzan, 1997 yılında TÜBİTAK Bilim Ödülünü, 2003 yılında L’Oreal-UNESCO Avrupa Kıtası “Kadın ve Bilim” Ödülünü, 2010 yılında Rammal Ödülü’nü almıştır. Academia Europaea ve TWAS (Kalkınmakta olan ülkeler Bilim Akademisi) üyesi ve Filistin Bilim ve Teknoloji Akademisi onur üyesidir. European Physical Journal B ve Journal of Statistical Physics’in yayın kurulunda bulunmuş olan Erzan, Uluslararası Akademiler İnsan Hakları Ağı yönetim kurulu ve Avrupa Bilim Akademileri Birliği (ALLEA) Bilim ve Etik Daimi Komitesi üyeliği yapmıştır.

Web sitesi: http://web.itu.edu.tr/~erzan/