Prof. Dr. Sami Gülgöz – Psikoloji – Koç Üniversitesi

Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümünde lisans derecesini tamamladıktan sonra Georgia Üniversitesinde yüksek lisans ve doktora derecelerini almıştır. Dört yıl Auburn Üniversitesinde öğretim üyeliği yaptıktan sonra 1993 yılında Koç Üniversitesinde öğretim üyeliğine başlamıştır. Burada 2001 yılında Doçent, 2006 yılında Profesör olduktan sonra önce 2006-2008 yılları arasında dekan yardımcılığı, daha sonra da 2008-2014 yılları arasında İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi dekanı olarak görev yapmıştır.

Araştırmaları yazılı metinlerin anlaşılması ve bu metinlerdeki bilgilerin hatırlanması, kişilik ile zihinsel becerilerin ilişkisi ve insanların yaşadıkları olayları hatırlamaları üzerinedir.

Bilimsel araştırmalarının, makalelerinin ve kitaplarının yanı sıra Eğitim Reformu Girişimi, Türk Eğitim Vakfı, Anne Çocuk Eğitim Vakfı ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı gibi birçok eğitim kuruluşuyla projeler yapmıştır.

Çalışma arkadaşları ile birlikte TEGV için hazırlamış oldukları, düşünme becerilerini geliştirmeyi amaçlayan yedi kitaptan oluşan bir eğitim programı, ERG ve MEB işbirliğinde bir proje için öğretmenlere yönelik düşünme becerilerini geliştirme yöntemleri üzerine uyarladıkları bir kitap bulunmaktadır.

Ayrıca Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfının Eğitim Danışma Kurulunda ve Yönetim Kurulunda görev almaktadır. Avrupa Bilim Vakfında Beşerî Bilimler Daimi Komitesinde Türkiye temsilciliği ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuş, Avrupa Araştırma Konseyinin (European Research Council) araştırma ödülleri programlarında panelistlik ve hakemlik yapmıştır.

Web sitesi: http://cssh.ku.edu.tr/sites/cssh.ku.edu.tr/files/cv/sgulgoz.pdf