Bilim Akademisi’nin de üyesi bulunduğu  IHRNASS (The International Human Rights Network of Academies and Scholarly Societies) Türkiye’deki akdemisyenlerin ifade özgürlüğü hakkında bir bildiri yayınladı. Bildirinin çevirisini aşağıda bulabilirsiniz- tam metnine ulaşmak için tıklayınız.

Uluslararası Akademiler ve Bilimsel Toplulukların İnsan Hakları Ağı [The International Human Rights Network of Academies and Scholarly Societies; kısaca H.R. Network] dünyanın her yerindeki akademisyenlerin kanuna uygun görüş ve kaygılarını barışçı bir biçimde ifade etme hakkını destekler ve savunur. Bizler, H.R. Network Yürütme Kurulu üyeleri olarak, Türk hükümet liderlerinin, pek çok üniversite yöneticisinin ve başka müsamahasız bireylerin yüzlerce meslektaşımıza, sadece güneydoğu Türkiye’de yaşanan ağır krize dair insani kaygılarını kamuoyu nezdinde ifade ettikleri için, giderek sertleşen baskıcı ve kışkırtıcı bir tepki vermesinden dolayı kaygılıyız. Hiç şüphesiz Türkiye gibi demokratik bir ülkenin yurttaşlarının, bilhassa akademisyenlerinin, gerek gördüklerinde, hükümetlerine Türkiye’nin anayasasına riayet etme, bütün vatandaşlarına belirli insani standartları sunma ve kriz durumlarında barışçı çözümlere öncelik tanıma gibi yükümlülüklerini hatırlatması bir vatandaşlık görevidir.

Türk hükümetinin meslektaşlarımıza yönelik bütün tehditlerini, yanlış ithamlarını ve şiddet çağrılarını kınıyoruz. Türk hükümeti, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi uyarınca, yurttaşlarının “fikirlerinden ötürü rahatsız edilmemek, memleket sınırları mevzubahis olmaksızın malümat ve fikirleri her vasıta ile aramak, elde etmek veya yaymak hakkını” korumakla yükümlüdür. Ayrıca Türk hükümetinden yurttaşlarının haklarını korumasını, yönetişim içinde vatandaşlık görevini yerine getiren akademisyenleri tehdit etmekten vazgeçmesini ve görevlilerini sükunete davet etmesini -böylece meslektaşlarımıza yönelik saldırgan tutumları caydırmasını- talep ediyoruz.

Arjuna Aluwihare

D. Balasubramarin

Edouard Brezin

Martin Chalfie*

Abdallah S. Daar

Belita Koiller

Pedro Leon

Henrietta Mensa-Bonsu

Dong-Pil Min

Ida Nicolaisen

John Polanyi*

Ovid Tzeng

H.R. Network’ün 2013 tarihli “Scientists, Engineers, and Medical Doctors in Turkey” [Türkiye’de Bilim İnsanları, Mühendisler ve Tıp Doktorları] başlıklı raporunun yazarları

Carol Corillon

Peter Diamond*

Hans-Peter Zenner

*Nobel ödülü sahibi