Kuantum fiziğinin günlük hayatımızda gözlemlenmesi mümkün olmayan, sadece fizik araştırma laboratuvarlarına ait olgulardan varolduğu düşünülür. Oysa yarı-iletken çiplerden MR makinalarına kadar kullandığımız bir çok teknolojinin özünde kuantum mekaniğinin en basit özellikleri yatar. Son yıllarda hem nanoteknolojideki hem de malzeme bilimindeki ilerlemeler, kuantum fiziğinin algılarımıza aykırı kavramlarını salt meraktan işlevsel teknolojilere yöneltme olanağını doğurmuştur. Bu bağlamda elmas belki de en ilginç malzemelerden birisi, çünkü içinde barındırdığı atomik kusurların kuantum özellikleri laboratuvar ortamı dışında da kolayca gözlemlenebilmekte. Bu konuşmada Prof. Dr. Mete Atatüre bilgisayarlardan sensörlere kadar geleceğin olası kuantum teknolojilerinde elmasın kusurlarını nasıl değerlendirebileceğimizi paylaşıyor.