‘Nano’ milyarda bir demektir. Bir nanometre de metrenin milyarda birine, milimetrenin milyonda birine denk gelir. İki ya da üç atom boyutu olarak hayal edebileceğimiz bu kadar küçük bir alanda fizik kuralları farklıdır. Neredeyse atom-boyutuna denk gelen, ama kuantum fiziği üstünde bir süremde yer alan nano-boyuttan başlayarak, yeni malzemeleri bizim istediğimiz şekilde tasarlamak ve onların fiziksel ve fonksiyonel özelliklerini değiştirmek ancak son altmış yılda kavramlaştırılmış ve son yirmi yılda da mümkün olmuştur. Nano-boyutta bilimin gelişmesi ve gerekli mühendislik kavramlarını oluşturulması bizim şu anda içinde olduğumuz malzeme devrimini başlatmış bulunmaktadır. Bu sunumda, nano-boyut bilim ve mühendislik üzerinde yapılmakta olan çalışmalardan bahsedilecek ve her gün yenisi geliştirilmekte olan meta-malzemeler anlatılacaktır. Bu boyutta kullanılan ölçme teknikleri, plazmonik ve fononik kavramlar, nano-boşluklar ve nano-boyut parçacıklar yardımıyla katlanarak artırılan ışınımla ısı transferi temelleri ve tüm bu çalışmaların yeni enerji harmanlama yöntemlerine olan etkileri de özetlenecektir.

Prof. Dr. M. Pınar Mengüç Özyeğin Üniversitesi Enerji, Çevre ve Ekonomi Merkezi’nin (EÇEM) kurucu direktörü ve Makina Mühendisliği Bölümü başkanıdır. Doktorasını 1985 de ABD Purdue Üniversite’sinden aldıktan sonra 25 yıl ABD Kentucky Üniversitesi’nde (UK) görev yapmıştır. 2008 senesinde UK’de Kürsü Profesörlüğüne terfi etmiş ve sonrasında ÖzÜ’ye katılmıştır.
Prof. Mengüç, kariyeri boyunca, gerek makro, gerek mikro, gerekse de nano-boyutta yenilikçi ve kalıcı çalışmalar yapmıştır. Şimdiye kadar 60’dan fazla yüksek lisans, doktora ve doktora sonrası öğrencilerle çalışmış olan Mengüç’ün 130’dan fazla bilimsel dergi yayını, 200’den fazla konferans bildirisi vardır. Dünya genelinde 130’dan fazla davetli/key-note vermiş olan Mengüç’ün iki kitabı, 5 patenti bulunmaktadır. Thermal Radiation Heat Transfer (Işınımla Isı Transferi) adlı kitabın 6. Baskısı 2016 da yayınlanmıştır. Ayrıca, kendisi 2006’dan beri, Elsevier tarafından yayınlanan Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer (JQSRT) adlı derginin üç baş-editöründen (Editor-in-Chief) birisi olarak görev yapmaktadır.
Profesör Mengüç’ün son yirmi yılda nano-boyut ölçme, işleme ve enerji harmanlama üzerinde yaptığı çalışmalar, Amerikan NSF, NIH, DOE, Avrupa Birliği ve TUBITAK programları tarafından desteklenmiştir. Türkiye’de 2010 yılından beri sürdürdüğü bina, şehir ve sanayi ölçeğinde enerji verimliliği çalışmaları da Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı (dört proje), AB Ufuk2020 programı (iki proje), ve bir ABD NSF tarafından desteklenmektedir. Bu projelerin ışığı altında, EÇEM, mimarlar ve mühendislerin disiplinler-arası kavramların gelişmesine ve yenilikci enerji harmanlama süreçlerine etkin katkıda bulunmaya devam etmektedir.
Profesör Mengüç, 2016’da Bilim Akademisi’ne seçilmiştir