Biyoloji gittikçe artan bir şekilde veri güdümlü bir bilim haline dönmekte ve yaşam bilimlerinde bir dijital devrim sürmekte- Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Attila Gürsoy  “Büyük veri çağında Yaşam Bilimleri – Bilgisayarın rolü ve Sistem Biyolojisi”ni anlatıyor.

 

Bilim Akademisi üyesi Attila Gürsoy, Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde profesör olarak görev yapmaktadır. Lisans derecesini ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği, yüksek lisans derecesini Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğinde almıştır. 1994 yılında llinois Üniversitesi Urbana-Champaign’de Bilgisayar Bilimleri doktora eğitimini tamamlamıştır. UIUC’daki Teorik ve Hesaplamalı Biyofizik Grubu’nda doktora sonrası araştırma görevlisi olarak, NAMD paralel moleküler dinamik programının geliştirilmesine katkıda bulunmuştur. Dr Gürsoy, Koç Üniversitesi Hesaplamalı ve Sistem Biyolojisi Laboratuvarını (COSBILAB) Dr. Özlem Keskin ile birlikte yönetmektedir. Genom ölçeğinde protein-protein etkileşim ağlarının modellenmesi ve ağ biyolojisi yaklaşımlarını kullanarak genomik varyasyonları hastalıklarla ilişkilendirme yöntemleri üzerine çalışmaktadır.