Project Description

Avrupa Birliği Hukuku

Ünal Tekinalp, M. Yeşim Atamer, Bertil Emrah Oder

Satın almak için tıklayınız.

1999 yılının başından beri birinci basısı tükenmiş bulunan “Avrupa Birliği HukukıTnun ikinci basısında metnin tamamı, Amsterdam Anlaşmasının ATA′nın maddelerinde yaptığı yeni sıralamaya uyarlanmış ve bu anlaşmanın getirdiği değişiklikler bir taraftan toplu olarak verilirken, diğer taraftan da ilgili paragraflara işlenmiştir. Bir çok paragraf yeniden kaleme alınmış, yeni doktrin ve kararlar kitaba yansıtılmış, dizinler gözden geçirilip geliştirilmiştir. Ancak kitabın ilk basısında belirlenen ilkelere bağlı kalınmış, ortaya konulan kişilik aynen muhafaza edilmiş, hacmin genişlememesine de özen gösterilmiştir.

Yılı: 2000
Yayınevi: Beta
ISBN: 9754865655
Genişlik: 18
Yükseklik: 21
Sayfa Sayısı: 895

*Vedat Kitapçılık WEB Sitesi’nden alınmıştır.