Project Description

Zeynep Çelik

Yayınevinden satın almak için lütfen tıklayınız.

İçindekiler:

Teşekkür 9
Transliterasyon, Dil ve İmlaya İlişkin Notlar 11
“Avrupa Şark’ı Bilmez”: Eleştirel Bir Söylem (1872-1932) 13

BIR DERLEME

BÜYÜK KAVGALAR 57

NAMIK KEMAL 59
“Avrupa Şark’ı Bilmez”

EBÜZZIYA 63
“Avrupa Şark’ı Bilmez”

TEVFIK FIKRET 65
“Ecnebiler ve Türkçemiz”

HALID ZIYA 71
Nesl-i Ahir

NAMIK KEMAL 73
Rönan Müdafaanamesi

AHMED HAŞIM 95
“İstanbul Hakkında Bir Ecnebi ile Muhavere”

AHMED HAŞIM 97
“Kütüphane”

“Sinemalarımız Fransız Emperyalizminin Aleti mi?” 99

HALIDE EDIB 103
Türkiye Batı’yla Yüzleşiyor

ŞEVKET SÜREYYA 105
“Europacentrisme’in Tasfiyesi”

MEDENIYETIN ÖLÇÜSÜ SANAT 111

CELAL ESAD 113
“Osmanlı Sanayi-i Nefisesi I”

CELAL ESAD 117
“Arap Sanayi-i Nefisesi”

CELAL ESAD 121
“Araplarda Sanayi-i Tezyin”

CELAL ESAD 127
“Osmanlı Mimarisi”

CELAL ESAD 134
Istılahat-ı Mimariye

ISMAYIL HAKKI 137
“Türk Sanatlarının Tedkikine Medhal”

“ŞARKLI” KADIN VE EV HAYATI 157

AHMED MİDHAT 159
Avrupa’da Bir Cevelan

FATMA ALİYE 167
Nisvan-ı İslam

HALİD ZİYA 189
Aşk-ı Memnu

HALİD ZİYA 191
Nesl-i Ahir
“Ecnebi Basında Türk Kadınları” 193
“Şark Güzelleri” 194

PIERRE LOTI VAKASI 197

TEVFİK FİKRET 199
“Aziyade”

ÖMER LÜTFİ 207
“Les désenchantées”

İZZET MELİH 213
“Loti Eseflerini Bildiriyor”

İZZET MELİH 215
“Loti’ye Cevap”

NÂZIM HİKMET 217
“Piyer Loti”

MİZAHIN İNTİKAMI 221

“Turistler” 223

ÖMER SEYFEDDİN 227
“Gizli Mabed”

ERCÜMEND EKREM 235
Meşhedi ile Devriâlem

AHMED HAŞİM 237
Gurebahane-i Laklakan

Yılı: 2020
Yayınevi: Koç Üniversitesi Yayınları
ISBN: 9786057685483
Genişlik: 16,5
Yükseklik: 24,5
Sayfa Sayısı: 256

*Koç Üniversitesi Yayınları WEB Sitesi’nden alınmıştır.