Project Description

Cariyeler Bacılar Yurttaşlar
Kimlikler ve Toplumsal Dönüşümler

Deniz Kandiyoti

Yayınevinden satın almak için tıklayınız.

Ülkemizde Kadın Araştırmaları’nda son yıllarda kuşkusuz çok yol alındı. Ancak bu araştırmaların toplumbilim çalışmalarına getirebileceği eleştirel bakışı gözardı eden zihniyetin aşıldığı söylenemez.

Deniz Kandiyoti’nin 1975-1995 yılları arasında yazdığı yazılardan seçmeleri içeren Cariyeler, Bacılar, Yurttaşlar bu alanda çok önemli açılımlar getiriyor. Kırsal/kentsel dönüşümün cinsiyet rollerine etkisi; Kemalist feminizmin anlamı; cinsiyet rollerinin milliyetçilik, devlet ve İslam bağlamında sorgulanması; erkek kimliklerinin toplumda iktidar ve egemenliğin kurumsallaşmasıyla bağlantısı; ataerkilliğin kadınların yanı sıra erkekler üzerindeki baskıcılığı; “kadın” terimi yerine önerilen “toplumsal cinsiyet” kavramının olanakları; bu kavramın “modernlik” anlayışları çerçevesinde irdelenmesi gibi pek çok konuyu tartışmaya açıyor.

Cariyeler, Bacılar, Yurttaşlar Kadın Araştırmaları alanında çalışma yapanların yanı sıra, Türkiye’deki değişen dinamikleri kavramaya çalışan okurların da ilgisini çok çekecek değerli bir kaynak.

Yılı: 1997
Yayınevi: Metis Yayıncılık
ISBN: 9789753421508
Genişlik: 13
Yükseklik: 19,5
Sayfa Sayısı: 221

*Metis Yayıncılık WEB Sitesi’nden alınmıştır.