Project Description

Fikri Mülkiyet Hukuku

Baskısı tükenmiştir.

Bu kitapta fikri mülkiyet hukukunun tüm dalları, mevzuatın son durumu dikkate alınarak ve yeni içtihatlar ile görüşler değerlendirilerek açıklanmıştır. Amaçlanan, fikri mülkiyet hukukunun güncel ve net bir resminin, uygulayıcılara, araştırıcılara ve öğrencilere verilmesidir.

Fikir ve sanat eserleri hukuk başta olmak üzere, marka, tasarım, patent, faydalı modeller ve coğrafi işaretlere ilişkin hukuklar ile ıslahçı hakları, hem Türkiye’de hem de dünyada hızlı bir değişim içindedir. Değişim sadece kanuni ve idari düzenlemelerde değil, öğretilerde, milletlerarası sözleşmelerde, çalışmalarda, mahkemeler hukukunda ve bilimsel araştırmalarda kendisini göstermektedir.

Teknik, yani elektronik ortam ile internet; fikri mülkiyet hukukunu özellikle de edebiyat ve bilim eserleriyle, müzik eserleri sinema filmleri açısından olumsuz etkilemiştir. Fikri mülkiyet hukuk artık eser sahiplerinin, buluşçuların, tasarımcıların değil, eğlence endüstrisinin ve popüler kültürün hukukudur. Beşinci bası bu gelişmeyi de değerlendirmekte, olabildiğince eser tasarım ve buluş sahibi ile ıslahçının yanında durmaktadır. Fikri Mülkiyet Hukuku hakkında bilgi sahip olmak isteyen tüm okurlara güncel ve kapsamlı bir kaynak sunulmuştur.

Konu Başlıkları
Temel Bilgiler
Milletlerarası Özel Hukuk
Milletlerarası Sözleşmeler
Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku
Markalar
Patentler
Endüstriyel Tasarımlar
Faydalı Modeller
Coğrafi İşaretler
Yeni Bitki Çeşitlerine İlişkin Islahçı Hakları
Entegre Devre Topografyaları
Biyoteknolojik Buluşların Korunması Sistemi

Yayın Yılı: 2012
Yayınevi: Vedat Kitapçılık
ISBN: 6054446230
Genişlik: 16,5
Yükseklik: 24
Sayfa Sayısı: 860

*Seçkin Akademik ve Mesleki Yayınlar WEB Sitesi’nden alınmıştır.