Project Description

Zeynep Çelik

Satın almak için tıklayınız.

İmparatorluk inşası ve modernite 19. yüzyılın tarihini şekillendiren iki önemli olgu. Fransa ve Osmanlı imparatorluğu farklı sosyal, kültürel ve politik alanları kontrolleri altına almak için altyapı projelerine büyük yatırımlar yapmıştır. Zeynep Çelik, Fransız sömürgeleri olan Cezayir ve Tunus ile Osmanlı’nın Arap eyaletlerini incelerken, vurguyu İstanbul ve Paris gibi merkezlerden çevreye kaydırarak kültürler arası değişimle ilgili incelikli bir bakış sunuyor; Fransa ve Osmanlı’nın farklı politik kaygılarının yanında, benzer şehir formları ve binalarının arka planındaki sayısız anlamları ortaya çıkarıyor. Dergi ve salnamelerde bulunan görsellerin yanı sıra, metne eşlik eden birçok arşiv planı, fotoğraf ve kartpostal bu kitap aracılığıyla okurlarla ilk kez buluşuyor.

Kent meydanlarının imparatorluğun kendini ifade edebilmesi için ayrıcalıklı alanlar olduğunu vurgulayan Çelik, belli modellemelere göre inşa edilen binalar ve bu binaların ikonografyalarma yüklenen anlamlar üzerinden yeni tartışmalar açıyor; bu çerçevede, modern kent mekânlarında gerçekleşen, sokak ve meydanları dolduran ve siyasi mesajlar ileten resmi törenleri de ayrıntılı olarak inceliyor ve imparatorlukların kültürel farklılık, ırk ve uygarlaştırıcı misyona yaklaşımları üzerine yaptığı sorgulamayla kitabını sonlandırıyor.

Yılı: 2012
Yayınevi: SALT
ISBN: 9789944731294
Genişlik: 17
Yükseklik: 23,5
Sayfa Sayısı: 406

*Robinson Crusoe 389 Kitabevi WEB Sitesi’nden alınmıştır.