Project Description

Kıymetli Evrak Hukuku Esasları

Ünal Tekinalp

*Baskısı tükenmiştir.

Kıymetli Evrak Hukuku Esasları, ticaret hukukunun kuramsal temeli yüzelli yılı aşan çabalarla oluşturulmuş, sorunları Kara Avrupası ve Türk öğretisinde derinlemesine incelenmiş, uygulaması, Yargıtay’ın 11. ve 19. Hukuk Dairelerinin ilkesel kararlan ile geliştirilmiş bir dalında, konuya ilişkin kural ve kurumların tümünü kapsayan bir kaynaktır.

50 yıllık bir geçmişin ve geleneğin mirasçısı olan 20. bası, özgün kurgusunu ve alışılmış hacmini koruyarak, öğrencilerin, araştırmacıların ve uygulayıcıların hizmetine tekrar sunulmuş bulunuyor.

Bu kitabın önemli bölümlerinden birini 19. basıdan beri 5941 sayılı Çek Kanunu oluşturmaktadır. Söz konusu bölüm, anılan kanunun tasarısını hazırlayan Ünal Tekinalp tarafından kaleme alınmıştı. Bu defa da Tekinalp bu bölümü yeni literatürde yer alan görüşlerle ve ortaya çıkan bazı sorunların çözümleriyle geliştirmiştir.

Konu Başlıkları
Kıymetli Evrakı Düzenleyen Temel Hükümler
Kambiyo Senetleri
Emtia Senetleri
Emre Muharrer Senet (Bono)
Çek
Emtia Senetleri

*Seçkin Yayıncılık WEB Sitesi’nden alınmıştır.