Project Description

Türk Hukukunun AB Hukukuna ve Avrupa Konvansiyonuna Uyumu Sorunu

Ünal Tekinalp

Yılı: 2003
Yayınevi: TÜBA
ISBN: 975-8593-45-5
Sayfa Sayısı: 39

*TÜBA WEB Sitesi’nden alınmıştır.