Project Description

Türkiye’de Milli İktisat

Satın almak için tıklayınız.

Prof. Zafer Toprak klasikleşmiş çalışması Türkiye’de Millî İktisat’ın 30. yıl özel baskısı

Prof. Zafer Toprak klasikleşmiş çalışması Türkiye’de Millî İktisat yayımlanışının 30. yılında gözden geçirilmiş ve genişletilmiş baskısıyla okurlarla buluşuyor.

Türkiye tarihinin kırılma noktalarından biri olan II. Meşrutiyet (1908) ekonomik ve toplumsal birçok değişim ve dönüşüme sahne oldu. İttihat ve Terakki yönetimi iktisadi ve toplumsal alanda aktif rol oynadı. Başta özgürlükler ve ekonomik liberalizmi savunan yönetici kadro, Balkan Harbi ve hemen ardından başlayan Cihan Harbi’yle ülkeyi savunma kaygısını öne çıkarıp daha baskıcı, ekonomik açıdan içe kapalı bir siyaset gütmeye başladı. Milli iktisat, hem Müslüman bir orta sınıfın yaratılması, hem de savaş ekonomisi içinde ülkenin iaşe sorununu, para politikasını, sanayileşmesini çözmeye yönelik bir çözüm olarak gündeme geldi.
Zafer Toprak, bu kapsamlı çalışmasında dönemin iktisat politikasını, birincil el kaynaklarla ve ayrıntıyla ele alıyor. Osmanlı’nın son döneminde bankacılık, para politikası, millî şirketler, kapitülasyonlar gibi temel konular çerçevesinde dönemin iktisat tarihini inceliyor. Basında çıkan tartışmalarda zamanın ruhunu ortaya koyuyor.
Gözden geçirilmiş ve genişletilmiş baskısıyla Türkiye’de Milli İktisat, Osmanlı tarihiyle ilgilenenler için kapsamlı ve değerli bir referans kitabı.

Yayın Yılı: 2012
Yayınevi: Doğan Kitap
ISBN: 9786050911886
Genişlik: 14
Yükseklik: 23
Sayfa Sayısı: 800

*Doğan Kitap WEB Sitesi’nden alınmıştır.