Project Description

Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları: Eşitsizlikler Mücadeleler Kazanımlar

Bertil Emrah Oder, Deniz Yükseker, Fatoş Gökşen, Hülya Şimga

Yayınevinden satın almak için tıklayınız.

Bu kitap, 2008’de Koç Üniversitesi’nin düzenlediği Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Konferansı’nda sunulan çalışmaların bir kısmını ve konferansta sunulmamış diğer bazı çalışmaları içeriyor.

Toplumsal cinsiyetin çok boyutluluğunu gözler önüne seren bu çalışmaların ortak amacı, genel geçer zanlara yönelik eleştirel yaklaşımların önemi konusunda farkındalık yaratmak ve toplumsal cinsiyet ayrımcılığının yol açtığı problemlere yönelik çözümler geliştirmektir. Kitapta yer alan makalelerde toplumsal cinsiyet sorunsalı hukuktan felsefeye, sosyolojiden ekonomiye farklı disiplinlerin bakış açılarıyla inceleniyor.

Makalelerde, ikinci dalga Fransız feminizmi, Osmanlı kadın hareketi, 1980 sonrası Türkiye’de feminist hareket, 2000’lerde kadın kotası tartışmaları ve kadının siyasal hayata katılımı, Anayasa’da kadın sorunsalı, Medeni Hukukta kadının cinsel ve ekonomik kimliği, istihdamda cinsiyetler arası eşitlik ve iş mevzuatında yapılması gereken değişiklikler, eğitimde toplumsal cinsiyet eşitsizliği, Türkiye’de kırsal kadının toplumsal konumu, küresel sermayeye karşı küresel kadın dayanışması, sosyal politika reformu çerçevesinde kadınların vatandaşlığı ve Türkiye’de fuhuş sektöründe çalışan göçmen kadınların çalışma koşulları ele alınıyor.

Yılı: 2018
Yayınevi: Koç Üniversitesi Yayınları
ISBN: 9786052116500
Genişlik: 15
Yükseklik: 21
Sayfa Sayısı: 382

*Koç Üniversitesi Yayınları WEB Sitesi’nden alınmıştır.