The Narrow Corridor

From the authors of the international bestseller Why Nations Fail, a crucial new big-picture framework that answers the question of how liberty flourishes in some states but falls to authoritarianism or anarchy in others–and explains how it can continue to thrive despite new threats.

Mikroekonomi

Mikroekonomi Daron Acemoğlu Kitabevinden satın almak için tıklayınız. Ekonominin İlkeleri ve Uygulama Alanı Ekonomik Yöntemler ve Ekonomik Sorunlar Optimizasyon: Yapabileceğinizin En İyisini Yapmak Talep, Arz ve Denge Tüketiciler ve Güdüler Satıcılar ve Güdüler Tam Rekabet ve Görünmez El Ticaret Dışsallıklar ve Kamu Malları Ekonomide Devlet: Vergilendirme ve Düzenleme Üretim Faktörleri Piyasası Monopol Oyun Kuramı ve Stratejik Oyun Oligopol ve Monopolcü Rekabet Zaman ve Risk İçeren Ödünleşimler Bilgi Ekonomisi İhaleler ve Pazarlık Sosyal Ekonomi   Yılı: 2016 Yayınevi: Beta Yayınları ISBN: 9786053335689 Genişlik: 22 Yükseklik: 28 Sayfa Sayısı: 454 D&R WEB Sitesi’nden alınmıştır.

Ulusların Düşüşü

Ulusların Düşüşü Yayınevinden satın almak için tıklayınız. Güç, zenginlik ve yoksulluğun kökenleri “Tarih, kaderden ibaret değildir!” Ulusların Düşüşü, tarih boyunca ulusların, özellikle de birbirine benzeyen ulusların ekonomik ve politik gelişmeleri arasında neden büyük farklılıklar olduğuna dair bir tartışma yürütüyor. Yazarlar kısaca “Neden bazı ülkeler zenginken bazıları yoksuldur?” şeklinde bir soru ortaya atıp, köleci toplumlar, feodalizm, sömürgecilik, kapitalizm ve sosyalizm uygulamaları arasında ilginç ve çok öğretici bir yolculuğa çıkıyorlar. Sömürgeler, koloniler, devrimler ve kurtuluş hareketlerinin gölgesi, günümüze nasıl düşüyor… Sanayi Devrimi, neden Moldovya’da değil de İngiltere’de başladı… Kara Ölüm denilen Veba, kralları, lordları, serfleri nasıl etkiledi… Toplumların elitleri ile en alttakiler arasında değişen ve değişmeyen ilişki biçimleri hangileridir… Ulusların Düşüşü, dünyaya bakışınızı ve kavrayışınızı değiştirecek. Yayın Yılı: 2013 Yayınevi: Doğan Kitap ISBN: 9786050918120 Genişlik: 14 Yükseklik: 23 Sayfa Sayısı: 496 *Doğan Kitap WEB Sitesi'nden alınmıştır.

Diktatörlük ve Demokrasinin Ekonomik Kökenleri

Diktatörlük ve Demokrasinin Ekonomik Kökenleri Daron Acemoğlu , James A. Robinson Yayınevinden satın almak için tıklayınız. Bu kitap, demokrasinin oluşumu ile konsolidasyonuna yönelik bir çerçeve geliştiriyor. Farklı sosyal gruplar, siyasal güç ve kaynakların paylaşım şeklinden dolayı, farklı siyasal kurumları tercih ediyor. Bu nedenle, demokrasi vatandaşların çoğunluğunun tercihi iken seçkinlerin karşı olduğu bir yönetim biçimidir. Vatandaşlar, toplumsal huzursuzluk ve devrim ile tehdit edebildiğinde, diktatörlük kalıcı değildir. Buna karşılık baskının maliyeti yüksek ve imtiyazlar ile ilgili verilen sözler inandırıcı değilse, seçkinler demokrasinin oluşturulmasına mecbur kalabilirler. Demokratikleşme ile seçkinler, toplumsal istikrarı sağlayarak, güvenilir bir biçimde siyasal gücü vatandaşlara aktarabilirler. Demokrasi, seçkinlerin onu alaşağı etmek yönünde güçlü teşvik yoksa konsolide olabilir. Bu süreçler (1) sivil toplumun gücü (2) siyasal kurumların yapıları, (3) siyasi ve ekonomik krizlerin doğası, (4) ekonomik eşitsizliğin düzeyi, (5) ekonominin yapısı ve (6) küreselleşmenin biçimi ve kapsamına bağlıdır. Yayın Yılı: 2013 Yayınevi: Doğan Kitap ISBN: 9786050918120 Genişlik: 14 Yükseklik: 23 Sayfa Sayısı: 496 *Doğan Kitap WEB Sitesi'nden alınmıştır.