Türkiye’de Postanın Mikrotarihi 1920-2015 Cilt I: 1920-1950

Posta, posta tarihi ve koleksiyon deyince akla hemen pul ve damga gelse de, en az bunlar kadar yaygın kullanılan ve çeşitlilik gösteren posta formlarını sınırlı bir meraklı grubu dışında bilen azdır. Eserin bu ilk cildi, posta formlarının ortaya çıktığı Osmanlı dönemine genel bir bakışın ardından İstanbul’da ve Ankara’da iki ayrı hükümetin bir arada var olduğu 1920’den, çok partili dönemin başladığı 1950’ye uzanan dönemi ele alıyor.

İslâm’ın Ekonomik Yüzleri

Müslüman toplumlarda “kâr”, “zekât”, “riba” gibi kavramlar tartışma konusu olsa da, İslâm’ın ekonomik veçhesi, sosyo-politik yönünün gölgesinde kalmış durumda. Oysa İslâm bankacılığı ve İslâm sermayesi gibi olguların 1970’li yıllardan beri, Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkenin ekonomisinde etkin bir yeri var.

Yalanla Yaşamak – Tercih Çarpıtmasının Toplumsal Sonuçları

Yalanla Yaşamak - Tercih Çarpıtmasının Toplumsal Sonuçları Timur Kuran Yayınevinden satın almak için tıklayınız. Devletin misilleme yapmasından korkan muhalifler düşündüklerini söylemekten, resmi politikalara ilişkin kuşkularını dışa vurmaktan, reform isteklerini dile getirmekten kaçınırlar... İşte, Yalanla Yaşamak... Timur Kuran, kitabında, birbirinden şu ya da bu ölçüde bağımsız olarak gelişmiş bulgu ve yaklaşımların bileşiminden yola çıkarak bir kuram oluşturuyor. Bu kuram, ekonomi geleneğinde yer alan optimizasyon ve denge kavramlarını kapsıyor. Politika biliminde olduğu gibi, toplu karar alma süreçlerinde başrolü baskı gruplarına veriyor. Toplumbilimde olduğu gibi, bireyleri, birbirinden öğrenen, başkalarının kendisine ilişkin düşüncelerinden kaygı duyan toplumsal varlıklar olarak değerlendiriyor. Son olarak da psikolojinin değişik dallarında görüldüğü gibi, insan aklının sınırlı ve çelişkili olduğunu kabul ediyor. Ve birbirinden yalıtılmış olan gözlemleri içeren öneriler sunuyor. Yayın Yılı: 2001 Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları ISBN: 978975363787X Genişlik: 13,5 Yükseklik: 21 Sayfa Sayısı: 498 *Yapı Kredi Yayınları WEB Sitesi'nden alınmıştır.  

Mahkeme Kayıtları Işığında 17. Yüzyıl İstanbul’unda Sosyo-Ekonomik Yaşam Cilt 1

Mahkeme Kayıtları Işığında 17. Yüzyıl İstanbul’unda Sosyo-Ekonomik Yaşam Cilt 1 Timur Kuran Yayınevinden satın almak için tıklayınız. Mahkeme Kayıtları Işığında 17. Yüzyıl İstanbul’unda Sosyo-Ekonomik Yaşam Cilt 1 Esnaf ve Loncalar – Hıristiyan ve Yahudi Cemaat İşleri – Yabancılar / Social and Economic Life In Seventeenth-Century Istanbul Glimpses from Court Records Volume 1 Guilds and Guildsmen – Communal Affairs of Christians and Jews – Foreigners Modern küresel ekonomik sistemin gelişmeye başladığı 17. yüzyılda Doğu Akdeniz’de sosyo-ekonomik yaşamın kurumsal temelleri nelerdi? Bölge ekonomisinin geleneksel kurumları değişmekte miydi? 2003’te başlayan ve bu soruların yönlendirdiği bir veri derleme projesi, sağlıklı yanıtlar geliştirmeye yardımcı olacak özgün kaynaklar içeren bu çalışmayla sonuçlandı. On ciltlik bu yapıt, Osmanlı İmparatorluğu’nun başkenti ve Doğu Akdeniz’in ticari merkezi olan İstanbul’un o döneme ait 15 şer‘i mahkeme defterindeki binlerce hükmün günümüz yazısına aktarılması, Türkçe ile İngilizce özetlerinin hazırlanması ve yedi ana başlıkta tasnif edilmesiyle ortaya çıktı. In the seventeenth century, when the modern global economy began to take shape, what institutions governed socio-economic life in the Eastern Mediterranean? Were the region’s traditional economic institutions in flux? This ten-volume set, the culmination of a data-gathering project started in 2003, presents original historical sources that can help to generate sound answers. The set contains transliterations, along with Turkish and English summaries, of thousands of cases found in 15 seventeenth-century Islamic court registers from Istanbul, then the capital of the Ottoman Empire and the commercial center of the Eastern Mediterranean. The cases are grouped under seven topical headings. Yayın Yılı: 2010 Yayınevi: İş Bankası Kültür Yayınları ISBN: 9786053600015 Genişlik: 16 Yükseklik: 24 Sayfa Sayısı: 932 *İş Bankası Kültür Yayınları WEB Sitesi'nden alınmıştır.