Bir Temel Hak Olarak Vatandaşlık Gelirine Doğru

“Çalışmayana ekmek yok”... sorgusuz sualsiz kabul edilecek bir gündelik hikmet gibi geliyor kulağa. Kapitalist sistemin zihinlerde “doğallaştırdığı” bir kabul... Oysa biliyoruz ki, çalışacak iş bulabilmek, tercihe bağlı değil; dolayısıyla çalışmamanın “tembellik” ya da “asalaklıkla” hiç ilgisi olmayan nedenleri var.

Devlet ve İşadamları

Devlet ve İşadamları Ayşe Buğra Yayınevinden satın almak için tıklayınız. Cumhuriyet’in ilk yıllarından 90’lara, Türkiye’nin “girişimcilik” tarihi ve devletle işadamlarının bir türlü gevşemeyen ilişkileri... Holdingleşme eğiliminin köklerinden liberalizmin tanımına ve Türkiye’deki algılanış biçimine, girişimci derneklerinin işlevinden Türkiye’nin iktisat politikalarındaki dönüm noktalarına... Yetmiş küsur yıllık bir süreç üzerine derinlikli tezler... Yılı: 1995 Yayınevi: İletişim Yayınları ISBN: 9789754704617 Genişlik: 13 Yükseklik: 19,5 Sayfa Sayısı: 384 *İletişim Yayınları WEB Sitesi'nden alınmıştır.

Akdeniz’de Kadın İstihdamının Seyri

Akdeniz'de Kadın İstihdamının Seyri Ayşe Buğra Yayınevinden satın almak için tıklayınız. Son otuz yılda yaşanan çarpıcı küresel dönüşüm, geleneksel cinsiyet rollerini de sorgulanır kıldı. Kadınların işgücüne katılım oranı dünya çapında artarken, kadın istihdamının farklı toplumlardaki durumu yeniden incelenmeye başlandı. Elinizdeki çalışma, beş Akdeniz ülkesindeki kadın istihdamının genel seyrini gözden geçirerek bu alana ilişkin önemli soruları yanıtlıyor. İtalya, İspanya, Yunanistan, Türkiye ve Mısır’ın ekonomik ve sosyal farklılıklarıyla birlikte, benzerliklerini de ele alan çalışma, mevcut literatüre eleştirel bir yaklaşımla daha geniş bir analiz çerçevesi sunuyor. Ayşe Buğra ve Yalçın Özkan’ın derlediği çalışmaya katkıda bulunan uzmanlar örneklerini geniş bir Akdeniz bağlamına yerleştirerek, genellikle gelişmiş Batı ve gelişmekte olan Güney ülkeleri için farklı açılardan tartışılan muhtelif sosyal dönüşümleri ve bunların toplumlara özgü sonuçlarını karşılaştırmalı olarak ele alıyorlar. Bu yaklaşım, ekonomik gelişimin ve yapısal dönüşümlerin kadın istihdamı üzerinde yarattığı sonuçların diğer faktörlerle ne şekillerde etkileştiğini, toplumsal cinsiyet ilişkilerinin kültürel ve kurumsal çevresinin siyasal değişimin dinamikleri tarafından nasıl şekillendirildiğini ortaya koyuyor. Akdeniz’de Kadın İstihdamının Seyri, dünya sistemi yoğun bir değişimden geçmesine rağmen sabit tutulmaya çalışılan kadının konumu hakkında açıklayıcı ve geleceğe dair önemli ipuçları sunan bir çalışma. Yayın Yılı: 2014 Yayınevi: İletişim Yayıncılık ISBN: 9789750514142 Genişlik: 13 Yükseklik: 19,5 Sayfa Sayısı: 220 *İletişim Yayıncılık WEB Sitesi'nden alınmıştır.

Sosyal Politika Yazıları

Sosyal Politika Yazıları Yayınevinden satın almak için tıklayınız. Küreselleşme, özellikle zengin ülke devletlerinin yerleşmiş sosyal güvenlik programlarını sürdürebilme kapasitesini tehdit ediyor. 1945 sonrası dönemde fabrikalar işlerken ve insanlar hayat boyu sürdürecekleri işlerde çalışırken, gerek patronlar gerekse refah devletleri cömert bir sosyal güvenlik platformunun oluşmasını kabullenmişlerdi. Eğitim bedavaydı, sağlık harcamalarının çoğunu devlet karşılıyordu, emekli maaşları güvenliydi, işsizlik sigortası da iyi işliyordu. Oysa son yirmi yıllık dönemde refah devletinin bu saydığımız kazanımlarının hepsinin krizde olduğu ileri sürülüyor. Devletler bu garantileri sürdüremeyeceklerini söyleyip her bir harcama kaleminde kısıntı yapmaya uğraşıyor. Bu arada, bireylerin karşı karşıya oldukları risklerin arttığı gözlemleniyor. Esnek istihdam hem işsizlik oranını ve süresini artırıyor, hem de insanların emeklilik maaşlarına yaptıkları katkıları azaltıyor. Çalışan insanlar artık aynı işte ömür boyu kalıp oradan emekli olacaklarını düşünemiyor. İstihdamın güvensizleşmesi ve eski sektörlerin küreselleşme ile tasfiye edilmesi giderek büyüyen bir "yeni yoksulluk" kategorisini ortaya çıkarıyor. Elinizdeki kitap, böyle bir ortamda yürütülen güncel sosyal politika tartışmalarının pek çoğunun temelindeki kuram ve kavramları geliştiren veya derinlemesine tartışan, günümüzün klasikleri sayılabilecek metinlerden oluşuyor. Bu metinlerin daha önce Türkçe'ye çevrilmemiş olmalarının, Türkiye'deki sosyal politika alanındaki azgelişmişliğin hem kanıtı hem de önemli bir nedeni olduğunu düşünüyoruz. Yayın Yılı: 2015 Yayınevi: İletişim Yayınları ISBN: 9789750503801 Genişlik: 13 Yükseklik: 19,5 Sayfa Sayısı: 400 *İletişim Yayınları WEB Sitesi'nden alınmıştır.  

New Capitalism in Turkey

New Capitalism in Turkey The Relationship between Politics, Religion and Business Yayınevinden satın almak için tıklayınız. New Capitalism in Turkey explores the changing relationship between politics, religion and business through an analysis of the contemporary Turkish business environment. This book focuses on the developments that have transformed the economic, political and cultural coordinates of business activity; led to new forms of interest representation; and changed the relationship between government and business in Turkey in the post-1980 period. Ay?e Bu?ra and Osman Sava?kan argue that political action plays a crucial role in shaping the configuration of the business community, influencing the patterns of business development, and informing the emergence of rival models of capitalist development and political change endorsed by different groups of entrepreneurs. Moreover, the book explores the idea that whilst the use of religion as a strategic resource by some business associations serves to create bonds of trust and solidarity among their members, it also contributes to the polarization of the business community. This interdisciplinary book will be an invaluable resource for academics, graduate students and researchers interested in political economy, political science, sociology, economic history, and organization studies. It will also appeal to journalists and business people, especially those investing or planning to invest in Turkey or the Middle East. Yılı: 2014 Yayınevi: Edward Elgar Publishing ISBN: 9781783473120 Sayfa Sayısı: 224 *Edward Elgar Publishing WEB Sitesi'nden alınmıştır.