Evrim Serüveni Bir Kuramın Doğuşu, Gelişimi ve Günlük Yaşantımızdaki Yeri

Evrim Serüveni Bir Kuramın Doğuşu, Gelişimi ve Günlük Yaşantımızdaki Yeri Yayınevinden satın almak için tıklayınız. Evrim Serüveni'nde, biyolojik evrim kuramının 19. yüzyılda doğuşunu ve 20. yüzyılda yapılan pek çok çalışma sayesinde sağlam bir bilimsel temele oturtulup günümüze gelişinin hikâyesini okuyacaksınız. Kitabın çatısı, evrim tarihinin iki dev şahsiyetinin, Charles Darwin ile Alfred Russel Wallace'ın yaşam ve düşüncelerinin etrafında örülüyor. Darwin ile Wallace, doğal seçilime dayalı evrimsel dönüşüm fikrine nasıl varmışlardı? Yıllarını adadıkları dünya yolculukları tam olarak nasıl gerçekleşmiş, yolculukları sırasında yaptıkları gözlemler, incelemeler ve yaşadıkları deneyimler bilimsel görüşlerini nasıl şekillendirmişti? Gözlemleri, hangi düşünceleri tetiklemişti? İnsanın doğaya bakışını altüst eden görüşleriyle, zamanın "müesses" bilim camiasına hangi açılardan ters düşüyorlardı? Ölçer kitabının ilk kısmında evrim kuramının doğuşuna tanıklık ettikten sonra günümüze dönüp şu soruların izini takip ediyor: Bugünkü biyoloji biliminde evrimin yeri nedir? Evrim olgusunu gerçeklikle bağı olmayan bir varsayım olmaktan çıkararak güçlü bir bilimsel kuram haline sokan gözlemler ve unsurlar nelerdir? Evrimleşme hangi mekanizmalara dayanır? Yeni bir tür tam olarak nasıl ortaya çıkar? Evrimin günlük hayatımızdaki yeri nedir, evrim yaşantımızı nasıl etkiler? Dahası, evrimi tasarım amacıyla kullanabilir miyiz, nasıl? Türkiye'de bilim insanları kendi alanlarındaki bilgi birikimini kamuyla paylaşmayı önemli bulmazlar; bu yüzden de meydanı genellikle bilimi dogmatik veya spekülatif amaçlarla manipüle etmeye çalışanların kitapları doldurur. Türkçe bilim yazarlığının gelişmesi yönünde, Metis Bilim'de Sedat Ölçer'in güzel yazılmış, kolay okunan, ama ele aldığı konunun karmaşıklığının da hakkını veren bu çalışmasına yer vermekten mutluluk duyuyoruz. Yayın Yılı: 2013 Yayınevi: Metis Yayıncılık ISBN: 9789753429030 Genişlik: 13 Yükseklik: 19,5 Sayfa Sayısı: 320 *Metis Yayıncılık WEB Sitesi'nden alınmmıştır.