Rona Serozan Anısına BAGEP Hukuk ve Siyaset Bilimi Ödülü

 

2021 yılı itibarıyla anonim bir destekçimiz tarafından fonlanan Rona Serozan BAGEP ödülü, Hukuk, Siyaset Bilimi ve Ekonomi alanında verilmektedir.

Prof. Dr. Rona Serozan, 15 Haziran 1942 tarihinde İstanbul’da doğdu. Orta ve Lise öğrenimini Nişantaşı İngiliz Erkek Lisesi’nde (Highschool) tamamladı. 1960 Kasım’ında giriş sınavını kazanarak öğrencisi olduğu İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1964 Haziran’ında pekiyi derece ile mezun oldu. Aynı yılın Kasım ayında Almanya’da Tübingen şehrinde Prof. Dr. Ludwig Raiser’in yanında doktora tezini yazmaya başladı ve 1967 başında, çok kısa bir süre içinde Hukuki İşlemlerde Şekil Butlanının Aşılması (“Die Überwindung der Rechtsfolgen des Formmangels im Rechtsgeschäft nach deutschem, schweizerischem und türkischem Recht”) adlı çalışması ile yüksek onur derecesi ile tamamladı. Bu çalışma 1968’de Mohr Siebeck yayınevi tarafından yayınlandı.

Prof. Dr. Serozan, akademik kariyerine 1967 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Profesör Selahattin Sulhi Tekinay Medeni Hukuk kürsüsünde araştırma görevlisi olarak başladı. 1974 yılının Nisan ayında bugüne kadar çok sayıda tartışmayı ve tezi/anti-tezi tetikleyen “Sözleşmeden Dönme” adlı çalışması ile doçentlik unvanına layık görüldü. Altı yıl sürdürdüğü doçentlik görevinin ardından 1980 yılında “Sağlararası İşlem Yoluyla Ölüme Bağlı Kazandırma” adlı profesörlük tezini yayınladı ve İstanbul Üniversitesi’nde profesörlük kadrosuna başvurdu. Profesörlük kadrosuna atanması Komisyonca uygun görüldüğü ve daha sonra Fakülte Kurulu ile Üniversite Senatosu tarafından ilgili komisyon raporu ile onaylandığı halde, üçlü kararname için gerekli olan Devlet Başkanının imzası eksik olduğundan resmi olarak profesörlüğe yükseltilmedi; 1982’de ise 1402 sayılı yasa uyarınca bir daha kamu hizmetinde çalıştırılmamak üzere üniversite öğretim üyeliği görevinden uzaklaştırıldı.

1982 – 1988 yılları arasında Prof. Dr. Serozan, İstanbul’da avukat olarak çalıştı. Bu süre zarfında, doktorasının ardından vefatına kadar bağlarını hiç koparmadığı Tübingen Üniversitesi’nde de birkaç yılını geçirdi. 1988 yılında, Danıştay kararıyla ve Üniversite Profesörü sıfatıyla İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ndeki görevine geri döndü. Bu tarihten emekli olduğu 15 Haziran 2009 gününe kadar Medeni Hukuk kürsüsündeki öğretim üyeliği görevini tam gün statüsünde sürdürdü. 2009 yılından vefatına kadar ise İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk kürsüsünde tam gün statüsünde çalıştı.

Profesör Rona Serozan Medeni Hukuk’un her alanında kitaplarıyla (Medeni Hukuka Giriş, Kişiler Hukuku, Aile Hukuku, Borçlar Genel Hukuku, Borçlar Özel Hukuku, Eşya Hukuku ve Miras Hukuku) kalıcı bir iz bırakmış, Almanca ve İngilizce olarak yayınlanmış çok sayıda çalışması ile karşılaştırmalı hukuka önemli katkılarda bulunmuştur. Alexander von Humboldt bursiyeri olmuş, International Academy of Comparative Law’un asli üyesi seçilmiş ve burada genel raportörü olarak görev almıştır.

6 Kasım 2018 tarihinde vefat eden Prof. Dr. Rona Serozan bütün malvarlığını ölüme bağlı bir tasarruf ile kurduğu Rona Serozan Karşılaştırmalı Hukuk Araştırmaları Vakfı’na tahsis etmiştir.