Avrupa Şark’ı Bilmez – Prof. Dr. Zeynep Çelik

Prof. Dr. Zeynep Çelik geç Osmanlı-erken Cumhuriyet aydınlarının Şarkiyatçılığa yorum ve tepkilerini anlatıyor.