19 Ekim 2022, Çarşamba Saat 18.30 – Yapı Kredi Loca

Bilim Akademisi tarafından Yapı Kredi Kültür Sanat’ın ev sahipliğinde düzenlenen, Bilim Akademisi  Konferanslarının ikincisinde Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu “Türkiye’de Seçimler ve Seçmen Davranışı”nı değerlendirecek.

1946 yılından beri çok partili seçim yarışlarına sahne olan Türk siyasal sistemi yirminci kere seçime gidiyor. Ancak bu sürede çoğunlukçu seçim sistemiyle 1946’da başladığı uygulamayı önce 1961’de 298 sayılı yasayla temsili esaslarda düzenlenen bir seçim sistemine değiştiren siyasal sistem, bilahare 1983 değişiklikleriyle aşırı yüksek barajlı (%10) yarı-temsili ve uygulamada çoğunlukçu bir seçim sistemine dönüştürerek bugünlere geldi. Aynı zamanda üç defa anayasa ve altı defa siyasal rejim değiştirdi. 2015’ten itibaren de 1946, 1961 ve 1983’te olduğu gibi adil ve serbest bir seçim yapma özelliği önemli ölçülerde erozyona uğradı.

Bu koşullarda seçime giderken seçmen davranışının belirleyici unsurları nelerdir ve nasıl bir değişim göstermiştir? Seçmenin tercihlerini belirlemekte temel rolü siyasal partiler oynamaktadır. Siyasal parti tercihleri hem seçmenin siyasal toplumsallaşmasının bir unsuru olmakta, hem seçmenin siyasete ve siyasal konulara bakışını belirleyen bir temel unsur rolü oynamaktadır. Siyasal istikrarsızlığın yoğun yaşandığı bir siyasal sistemde siyasal parti tutma en belirgin istikrar unsuru olarak ortaya çıkmaktadır. Ancak, sosyo-ekonomik ve küresel etkenler altında onun da rolü  siyasal rejimden rejime değişmekte, seçmen davranışı açıklama ve tahminlerini zorlaştırmaktadır.

Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu halen Sabancı Üniversitesi, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesinde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Daha önce 1977 – 1984 arasında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi ve Siyasal Bilimler Fakültesi’nde, 1984 – 2002 arasında Boğaziçi Üniversitesi’nde öğretim üyesi, 2004 – 2007 arasında da Işık Üniversitesinde rektör olarak çalışmıştır.

Ersin Kalaycıoğlu karşılaştırmalı siyaset alanında siyasal temsil ve katılma konularında uzmanlaşmıştır. Siyaset bilimi konusunda Türkçe olarak yazdığı, derlediği altı kitabı, İngilizce olarak yazdığı, ortaklaşa derlediği ve ortaklaşa yazdığı altı kitabı bulunmaktadır. Türkçe ve İngilizce olarak yazdığı, hakemli dergilerde ve kitaplarda makale olarak yayınlanmış çok sayıda bilimsel araştırması vardır.

Ersin Kalaycıoğlu, son yıllarda Türkiye Seçim Araştırması ve International Social Survey Program’ın Türkiye kısmında Prof. Dr. Ali Çarkoğlu ile birlikte çalışmaktadır. Her iki kaynaktan toplanmış verilerle 2021 içinde Halk Yönetimi: Demokrasi ve Popülizm Çatışmasında Dünya (Ankara: Efil Yayınları, 2021), Fragile but Resilient? Turkish Electoral Dynamics 2002 – 2015 (Ann Arbor, Michigan: Michigan University Press, 2021) (Ali Çarkoğlu ile birlikte özgün eser), Elections and Public Opinion in Turkey: Through the Prism of 2018 Elections (London, New York: Routledge, 2022) (Ali Çarkoğlu ile birlikte derleme) kitapları yayınlanmıştır.