Türkiye’deki Akademisyenlerin  İfade Özgürlüğü konusunda ICSU (International Council of Scientific Unions) tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hitaben kaleme alınan mektubun çevirisi için tıklayın.  (Mektubun aslı)

Bilim Akademisinin de üyesi olduğu ALLEA (All European Academies) tarafından yayınlanan destek açıklaması için tıklayın.  (Açıklamanın aslı)

Bilim Akademisi’nin de üyesi bulunduğu  IHRNASS (The International Human Rights Network of Academies and Scholarly Societies) Türkiye’deki  akademisyenlerin ifade özgürlüğü hakkında yayınlamış olduğu bildiriyi daha önce paylaşmıştık.