Bilim Akademisi 2018 popüler bilim konferansları Bahar dönemini  9 Haziran  Cumartesi 12:00’de, Prof. Dr. Attila Gürsoy’un  “Yaşam Bilimlerinde Dijital Devrim” sunumu ile noktalıyor.

Büyük veri çağında Yaşam Bilimleri – Bilgisayarın rolü ve Sistem Biyolojisi

Yeni nesil dizileme, cryo-elektron mikroskobu gibi teknolojik ve deneysel yöntemlerdeki gelişmeler ile çok büyük ölçeklerde biyolojik veriler üretilmekte, bulut bilişimdeki gelişmelerle de bu verileri paylaşmak kolaylaşmaktadır. Biyoloji gittikçe artan bir şekilde veri güdümlü bir bilim haline dönmekte ve yaşam bilimlerinde bir dijital devrim sürmektedir. Bu gelişmeler, örneğin büyük veri ve sistem biyolojisi gibi yaklaşımlar, kanser gibi karmaşık hastalıkların anlaşılması ve hassas tıbbi yaklaşımların geliştirilmesinin önünü açabilecek gelişmelerdir. Bu konuşmada Biyoloji ve Bilgisayar bilimleri arasındaki ilişki, birbirlerinden nasıl etkilendikleri, büyük veri çağında, bilişimin biyolojiyi anlamak için neden gittikçe daha önemli olduğu, ve özellikle sistem/ağ biyolojisinin sağlık alanındaki etkisi tartışılacaktır.

Konferans için Facebook linki: https://www.facebook.com/events/373121903152526

Bilim Akademisi üyesi Attila Gürsoy, Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde profesör olarak görev yapmaktadır. Lisans derecesini ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği, yüksek lisans derecesini Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğinde almıştır. 1994 yılında llinois Üniversitesi Urbana-Champaign’de Bilgisayar Bilimleri doktora eğitimini tamamlamıştır. UIUC’daki Teorik ve Hesaplamalı Biyofizik Grubu’nda doktora sonrası araştırma görevlisi olarak, NAMD paralel moleküler dinamik programının geliştirilmesine katkıda bulunmuştur. Dr Gürsoy, Koç Üniversitesi Hesaplamalı ve Sistem Biyolojisi Laboratuvarını (COSBILAB) Dr. Özlem Keskin ile birlikte yönetmektedir. Genom ölçeğinde protein-protein etkileşim ağlarının modellenmesi ve ağ biyolojisi yaklaşımlarını kullanarak genomik varyasyonları hastalıklarla ilişkilendirme yöntemleri üzerine çalışmaktadır.