2020 BAGEP ödülü sahibi Dr. Rüstem Ertuğ Altınay’ın “STAGING-ABJECTION – Ulusal Abjeksiyonu Sahnelemek: Türkiye ve Diyasporalarında Tiyatro ve Siyaset” başlıklı ERC projesi Mayıs 2020’de Kadir Has Üniversitesi’nde başladı.

“Ulusal Abjeksiyonu Sahnelemek,” Batılı tarzda tiyatronun Türkiye’de ulus inşasında oynadığı rolü azınlık tiyatrolarına odaklanarak inceleyecektir. Proje, arşiv araştırması ile saha çalışmasını birleştirerek 19. yüzyıldan günümüze Türkiye ve diyasporalarında aidiyet politikalarının müzakeresinde tiyatronun yerini tartışacaktır. Avrupa Araştırma Komisyonu Başlangıç Hibeleri Programı çerçevesinde yaklaşık 1.5 milyon Euroluk fonla desteklenen proje, Türkiye tiyatrosu üzerine yapılmış en kapsamlı eleştirel çalışmalardan biri olmayı hedeflemektedir. “Ulusal Abjeksiyonu Sahnelemek,” başka bir ülkeden başvurulup Türkiye’ye transfer edilen ilk ERC projesi olma özelliğini de taşımaktadır.
 
Rüstem Ertuğ Altınay
Rüstem Ertuğ Altınay, doktora derecesini New York Üniversitesi Performans Çalışmaları
Bölümü’nden aldı. Aynı üniversitede yürüttüğü doktora sonrası çalışmalarına Viyana
Üniversitesi, Avusturya Bilimler Akademisi ve Viyana Uygulamalı Sanatlar Üniversitesi'nde
devam etti. 2019 yılında Marie Skłodowska-Curie bursuyla Sabancı Üniversitesi’nde
çalışmak üzere Türkiye’ye döndü. Halen Kadir Has Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı
Bölümü’nde misafir akademisyen olarak görev yapmaktadır.