Bilim Akademisi farklı alanlarda COVID-19 salgını üzerine çalışan bilim insanlarını bir araya getirmek için 22 Haziran 2020 Pazartesi günü çevrimiçi COVID-19 Modelleme Çalıştayı düzenlemişti.  Aradan geçen üç ayda, insanlığın karşı karşıya bulunduğu ölümcül bir tehdit olarak COVID-19 ile uzunca bir süre daha birlikte yaşamaya devam edeceğimiz kesinlik kazandı.

Bu gerçeği göz önünde bulunduran Bilim Akademisi, ülkemizde COVID-19 üzerine araştırmalar yapan farklı disiplinlerden bilim insanlarını tekrar bir araya getirmek, araştırmalarını sunup tartışmalarını sağlamak amacıyla 30 Kasım 2020 tarihinde II. COVID-19 Modelleme Çalıştayı’nı çevrimiçi olacak şekilde düzenleyecektir.

Çalıştay’da, özellikle salgına karşı alınan ve alınabilecek kamu sağlığı önlemleri, salgının bugüne kadar ve bundan sonra göstereceği yayılma sürecinin modellenmesi, salgının kısa ve uzun vadede ekonomik etkisi konularında ve salgının toplumsal, medikal, psikolojik ve diğer etkilerinin modellenmesi ve analizi üzerine yazılmış bilimsel makalelerin sunulması beklenmektedir.

Yukarıda belirtilen konularda araştırmaları olan ve Çalıştay’a katılıp çalışmalarını sunmak isteyen bilim insanlarının daha önce bir yerde yayınlanmamış bilimsel makalelerini 30 Ekim 2020 tarihine kadar [email protected] adresine göndermeleri gerekmektedir.

Makaleler Bilim Kurulu tarafından değerlendirildikten sonra Çalıştay’da sunulmak üzere kabul edilen makale sahipleri en geç 15 Kasım’a kadar bilgilendirilecektir.

Çalıştay dili Türkçedir.  Hali hazırda İngilizce olarak hazırlanmış makalelerin Türkçe olarak sunulması da uygundur.