Turkish Politics In A Changing World

Much of the serious and scholarly contributions to the study of Turkish politics have tended to focus more on domestic pressures and actors as the fundamental driving forces in Turkish politics. There is much to learn from these studies concerning Turkish politics and its underlying dynamics.

Liberalizm, Devlet, Hegemonya

Liberalizm, Devlet, Hegemonya Fuat Keyman Yayınevinden satın almak için tıklayınız. Ülkemiz 1980'li yıllardan beri ekonomik ve kültürel alanlarda köklü bir değişim ve dönüşüm içerisindedir. Halen içinde bulunduğumuz ekonomik ve toplumsal krizin temel nedeni de, bu gelişmeye ayak uyduramayan, toplumsal taleplerden kopuk ve değişimi denetim altında tutma mantığıyla örgütlenmiş devlet endeksli ve popülist siyaset anlayışıdır. Siyaset-ekonomi ilişkisi kaçınılmaz biçimde globalleşme tartışması odağına oturmuştur. Ancak son yıllarda Türkiye'de "toplumsal olan"ın, toplumsal ilişkilerin, süreçlerin ve taleplerin geçirdiği değişimler anlaşılmadan "siyasi olan"ı değiştirmek, ancak kısa dönemli çözümler ortaya çıkarabilir. Nitekim 19 Şubat krizinin tarihsel bağlamı da, son yıllarda yaşamımızın her alanında hissettiğimiz modernite krizidir. Fuat Keyman'ın hazırladığı ve Liberalizm, Devlet, Hegemonya başlığını taşıyan bu derlemenin çıkış noktası, farklı bir Türkiye yaratmanın önkoşullarından biri olan Türk modernleşmesinin eleştirel çözümlemesini ortaya koyma çabasıdır. Bu temelden hareketle, modernite çözümlemesinin hem kuramsal hem de tarihsel boyutlarını içeren çalışmalar bir araya getirilmiştir. Dolayısıyla bu derlemede, yaşamakta olduğumuz krize karşı geliştirilen klişeleşmiş, indirgemeci çözüm önerilerinin dışında ve ötesinde var olan bir düşünce boyutundan, Türkiye'de yaşanan değişim olgusuyla "devlet sorunu"na yaklaşılmaktadır... Yayın Yılı: 2002 Yayınevi: Everest Yayınları ISBN: 9789752970649 Genişlik: 13,5 Yükseklik: 19,5 Sayfa Sayısı: 376 *Everest Yayınları WEB Sitesi'nden alınmıştır.

Türkiye’nin İyi Yönetimi Demokratikleşme Ve Özgürlükçü Sol Alternatif

Türkiye'nin İyi Yönetimi Demokratikleşme Ve Özgürlükçü Sol Alternatif Fuat Keyman Yayınevinden satın almak için tıklayınız. E. Fuat Keyman'ın 2002-2004 yılları arasındaki dönemin siyasal, sosyal ve ekonomik gelişmeleri değerlendirdiği ve yine İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları tarafından yayımlanan Değişen Dünya, Dönüşen Türkiye adlı eserinden sonra, yazarın Türkiye'nin İyi Yönetimi adlı bu kitabı da Türkiye'nin içinden geçmekte olduğu dönemi çeşitli boyutlarıyla fakat belirli bir bütünlük sergileyerek inceleyen ve 2004'ten bugüne kadar yazılmış yazılarının derlenmesiyle ortaya çıktı. Yayın Yılı: 2008 Yayınevi: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları ISBN: 9786053990277 Genişlik: 16 Yükseklik: 23 Sayfa Sayısı: 440 *İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları WEB Sitesi'nden alınmıştır.

Kentler Anadolu’nun Dönüşümü, Türkiye’nin Geleceği

Kentler Anadolu'nun Dönüşümü, Türkiye'nin Geleceği Fuat Keyman Yayınevinden almak için tıklayınız. Bir süredir karşımızda, geleceği için söz sahibi olmak isteyen bir Anadolu var. Anadolu kentleri, ekonomik dinamizmleriyle, zenginleşen, dünyaya açık, modernleşen bir coğrafya yaratmış durumda. Artık statik, değişime kapalı, geri kalmış bir Anadolu’dan değil; tam aksine, küreselleşen, kentleşen, “yeni orta sınıflar” üreten Anadolu’dan söz ediyoruz. 1990’lardan başlayarak ivme kazanan bir dönüşüm süreci geçiren Anadolu kentlerinin derinlemesine tahlilini yapan Kentler/Anadolu’nun Dönüşümü, Türkiye’nin Geleceği, Kayseri’den Çorum’a, Bolu’dan Denizli’ye, Şanlıurfa’dan Eskişehir’e, Adıyaman’dan İzmir’e açılan yelpazede 11 kenti mercek altına alıyor. Kitap, hem yeni bir “kenti anlama ve yönetme modeli” ortaya koyuyor, hem de “Anadolu’nun dönüşümünün Türkiye’nin geleceği için ne denli önemli olduğunu” gösteriyor.     Yayın Yılı: 2010 Yayınevi: Doğan Kitap ISBN: 9786051114989 Genişlik: 14 Yükseklik: 23 Sayfa Sayısı: 292 *Doğan Kitap WEB Sitesi'nden alınmıştır.

Devlet, Sistem ve Kimlik Uluslararası İlişkilerde Temel Yaklaşımlar

Devlet, Sistem ve Kimlik Uluslararası İlişkilerde Temel Yaklaşımlar Fuat Keyman Satın almak için tıklayınız. Soğuk Savaş döneminin sona ermesi, klasik anlamıyla uluslararası ilişkileri altüst ederken, uluslararası ilişkiler kavramı üzerine de yeni tartışmalar başlattı. Devlet, Sistem ve Kimlik sözkonusu tartışmalara katkı niteliğindeki çalışmalardan oluşan önemli ve "yeni" bir derleme. Atila Eralp, İhsan Dağı, Fuat Keyman, Necati Polat, Oktay Tanrısever, Faruk Yalvaç ve Nuri Yurdusev'in makaleleriyle... Yayın Yılı: 2016 Yayınevi: İletişim Yayınları ISBN: 9789754705560 Sayfa Sayısı: 311 *İletişim yayınları WEB Sitesi'nden alınmıştır.