Türk Arkeolojisinin Sorunları ve Koruma Politikaları

Türk arkeolojisi bir yandan hızla gelişirken, bir yandan da çağa ve günümüzün gereklerine ayak uyduramamanın sancılarını çekmektedir. Dünya kültür mirasının büyük bir bölümüne sahip olmanın, bununla övünmek yerine, elimizdekinin değerini bilmek, tüm insanlığın yararına sunmak ve gelecek kuşaklara aktarmak gibi sorumlulukları da içerdiği unutulmamalıdır.

Türkiye’de Neolitik Dönem: Anadolu’da Uygarlığın Doğuşu ve Avrupa’ya Yayılımı; Yeni Kazılar, Yeni Bulgular Metinler 2 Cilt TAKIM

Türkiye’de Neolitik Dönem: Anadolu’da Uygarlığın Doğuşu ve Avrupa’ya Yayılımı; Yeni Kazılar, Yeni Bulgular Metinler 2 Cilt TAKIM Mehmet Özdoğan Tükenmiştir. Anadolu Yarımadası, uygarlık tarihinin her döneminde önemli bir rol oynamış, bu topraklarda gelişen uygarlıklar, insanlık tarihinin önemli basamaklarını oluşturmuştur. Anadolu, son yıllardaki Neolitiki döneme ait yeni bulgularla, insanlık tarihi açısından çok ayrıcalıklı bir konum kazanmaktadır. Günümüz uygarlığının temellerinin Neolitik dönemde atıldığını ve bu süreçte Anadolu'nun katkısının, önceleri düşünüldüğünden çok daha fazla olduğu giderek daha iyi anlaşılmaktadır. İnsanlığın uzun süren serüveni içinde Neolitik dönem, günümüz uygarlığının temellerinin atıldığı, yeni bir yaşam biçiminin kurallarının belirlendiği, her açıdan "devrim" sayılacak kadar önemli bir süreçtir. Neolitik kültürün oluşumunda Anadolu'nun ne kadar büyük bir katkı yaptığı ve bu yeni oluşumu tetikleyen ana bölge olduğu kadar büyük bir katkı yaptığı ve bu yeni oluşumu tetikleyen ana bölge olduğu son yapılan kazılarla anlaşılabilmiştir. Anadolu'nun insanlık tarihine yaptığı en özgün katkının Neolitik döneme ait olduğu anlaşılmaktadır.   Yılı: 2007 Yayınevi:  Arkeoloji ve Sanat Yayınları ISBN: 9789944750226   Genişlik: 21 Yükseklik: 28 Sayfa Sayısı: 899   Pandora Kitabevi WEB Sitesi’nden alınmıştır.

Arkeolojinin Politikası ve Politik Bir Araç Olarak Arkeoloji

Mehmet Özdoğan Yayınevinden satın almak için tıklayınız. Arkeoloji, bir düşünce sisteminin parçasıdır; geçmişe zaman boyutu kazandırmakta, aynı zamanda uygarlığın gelişiminin kanıtlarını ortaya çıkartarak, geçmiş dönemleri somut, elle tutulur, gözle görülür duruma getirmektedir. Geçmiş yaşanmıştır, değişmez; ancak bizim buna bakış açımız değişir. Dönemin düşünsel akımları ve baskın politik yaklaşımları, geçmişe bakış açımızı belirler ve yönlendirir. Bunlar, bir yanda arkeolojik verilerin politik bir araç olarak kullanımını, öte yandan da arkeolojinin politikasını belirler. Arkeoloji ve Sanat Yayınları tarafından yayına hazırlanan bu kitapta, Prof.Dr.Mehmet Özdoğan'ın, ülkemizde arkeoloji politikası ve arkeolojik verilerin politikaya yansıması ile ilgili yazıları toplanmıştır. Genel olarak toplumumuzda arkeolojinin sunulan yüzü, kaçakçılık, turizm ya da müzelerdeki güzel, değerli nesneler ile sınırlıdır. Arkeolojinin bilgi boyutu ve bu bilginin toplumun düşünce sistemine yapacağı katkı arka planda kalmıştır. Bu kitapta arkeoloji ile düşünce akımları arasındaki bütünsellik vurgulanmıştır. Bu konulara ilgi duyacaklara, onları yeni açılımlara yönlendirecek geniş bir kaynakça da kitapta yer almaktadır. Yılı: 2006 Yayınevi: Arkeoloji ve Sanat Yayınları ISBN: 9789756561959 Genişlik: 13,5 Yükseklik: 19,5 Sayfa Sayısı: 136 *Arkeoloji ve Sanat Yayınları WEB Sitesi'nden alınmıştır.

Köyden Kente Yakındoğu’da İlk Yerleşimler- From Village To Cities Early Villages in the Near East

Köyden Kente Yakındoğu'da İlk Yerleşimler- From Village To Cities Early Villages in the Near East Yayınevinden satın almak için tıklayınız. Içindekiler/Contens; Prof.Dr.Ufuk Esin'in yayin Listesi-Mehmet Özdogan-Nezih Basgelen Yasaminin anahtar kelimeleriyle Ufuk Esin-Nezih Basgelen Ufuk Esin'e-Halet Çambel Ein Leben Für die Archaologie in Anatolien-Harald Hauptmann Ufuk Esin bir hoca bir dost bir bilm insani-Mehmet Özdogan Pour L'Hommage a Ufuk Esin de Marie Claire Cauvin Bir dosta, bir bilim insanina-Edibe Uzunoglu Some Observation on Equating Troia with the "Atlantis Myth" -Manfred Korfmann Kim bu Neandertal'ler: (Kökleri Kurumus) uzak soydaslarimiz mi, (küçümsenen ve reddedilen) atalarimiz mi, (yoksa) hiçbirseyimiz mi?-Güven Arsebük Frühe Stadtbuildung im alten vorderen orient-Hans J.Nissen Black-on-red jars of the mid-IVth millennium-Hery T.Wright Feste in Degirmentepe?Die soziale dynamik des feierns in frühen komplexen gesellschaften-Barbara Helwing Early neolitic stone masks-O.Bar-Yosef The early neolitic in Anatolia-Peter Ian Kuniholm-Maryanne W.Newton The strenght of numbers:From villages to towns in the aceramic neolitic of southwestern Asia-Michael Rosenberg Climatic change, environmental change, and social change at eraly bronze age Titris Höyük: Can correlation and causation-Guillermo Algaze-Jennifer Poumelle The lady and the seed: Some thoughts on the role of agriculture in the "Neolitic Revolution"Ian Hodder Neolitic Traditions: Anatolia and thelinear band ceramic culture-Ivan Pavlu Developments in fourth millenium public architecture in the malatya Plain: From simple tripartite to complex and bipartite pattern-Marcella Frangipane Kalkolitik Çagda Sivas Bölgesi-A.Tuba Ökse Frühe Hochzeitsbilder zur deutung der weiblichen der weiblichen figur auf den prahistorischen felsbildern des Latmos (besparmak)-Anneliese Peschlow-Bindokat Kuzeybati Marmara'da eski bir kiyi köyü, menekse çatagi Asli Erim-Özdogan The upper euphrates in the early bronze age:Comparative archaeometric analysisof keban and karakaya painted potteries (Turkey) Catherine Marro-Gerwulf Schneider Küllüoba and the initial stages of urbanism in western Anatolia Turan Efe Chipped stone assemblages from pendik. Technologicaland typological analysis ...

Arkeolojik Kazılar Bilimsel Çalışma mı? Toprak Hafriyatı mı?

Mehmet Özdoğan Yayınevinden satın almak için tıklayınız. Yaşadığımız coğrafya, insanın dünyaya yayılmaya başladığı dönemden günümüze uygarlık tarihinin yoğun yerleşimlerine sahne olmuştur. Bu açıdan ülkemiz arkeolojisi ve kazılarının sonuçları yakın çevremizdeki dünya tarihine yön vermiş belli başlı uygarlıklarının gelişim süreçlerinin aydınlatılması ve arkeolojik bulgularının değerlendirilmesinde yadsınamaz bir önem taşımaktadır. Son yıllarda Türkiye arkeolojisi bilimsel açıdan önemli atılımlar gerçekleştirmiş, kazı ve araştırmaların sayısı kadar nitelikleri de önemli gelişmeler göstermiştir. Özellikle 10-15 yıldır yeni yetişen arkeoloji kuşağının her yönden başarılı projeler yürüttüğü gözlenmektedir. Prof.Dr.Mehmet Özdoğan’ın ilk basımını 2001’de gerçekleştirdiğimiz “Türk Arkeolojisinin Sorunları ve Koruma Politikaları” (2.basıkısı 2008) 2006’da çıkan Arkeolojinin Politikası ve Politik Bir Araç Olarak Arkeoloji”adlı eserlerinden sonra aynı serinin üçüncüsü olarak yayımladığımız “Arkeolojik Kazılar Bilimsel Çalışma mı? Toprak Hafriyatı mı? adlı eseri günümüz Türkiye arkeolojisi açısından önemli saptamaları ve yeni yorumları içermektedir. Prof. Özdoğan, giriş yazısında bilimsel alandaki olumlu gelişmelere karşın ülkemiz arkeolojisinde karşılaşılan dar boğazda bürokratik açıdan oluşan olumsuz çalışma ortamında; kazılar bilimsel araştırmalar, kurumsal örgütlenme, kültürel miras ve toplum ilişkileri ile ilgili yaşanan sorunları ayrıntılı bir şekilde ele almakta, çözüm önerilerini sunmaktadır. Kitapta kazı ve kazı politikaları, Türk arkeolojisinin tarihi ve gelişimi, arkeolojinin felsefesi tanım ve yaklaşım konulu bölümlerde son beş yıl içinde bu alanlarda yazdığı önemli değerlendirmeleri, görüş ve düşünceleri yer almaktadır. Yılı: 2011 Yayınevi: Arkeoloji ve Sanat Yayınları ISBN: 9786053961444 Genişlik: 15 Yükseklik: 21 Sayfa Sayısı: 235 *Arkeoloji ve Sanat Yayınları WEB Sitesi'nden alınmıştır.