Project Description

Mehmet Özdoğan

Yayınevinden satın almak için tıklayınız.

Türk arkeolojisi bir yandan hızla gelişirken, bir yandan da çağa ve günümüzün gereklerine ayak uyduramamanın sancılarını çekmektedir. Dünya kültür mirasının büyük bir bölümüne sahip olmanın, bununla övünmek yerine, elimizdekinin değerini bilmek, tüm insanlığın yararına sunmak ve gelecek kuşaklara aktarmak gibi sorumlulukları da içerdiği unutulmamalıdır. Ülkemizin dünyayla bütünleşmeye çalıştığı, kurumlarımızın yeniden yapılanma sürecine girdiği bu dönemde, Türk Arkeolojisinin sağlıklı olarak gelişmesine katkıda bulunacağını düşündüğümüz bazı yazıları, en azından bu konuda düşünmeye zorlayacağı ve bir tartışma ortamı yaratacağı umuduyla bir araya getirdik.

Yılı: 2001
Yayınevi: Arkeoloji Sanat Yayınları
ISBN: 9789756899854
Genişlik: 13.5
Yükseklik: 16,5
Sayfa Sayısı: 160

*Arkeoloji Sanat Yayınları WEB Sitesi’nden alınmıştır.