SESAME: Orta Doğu’da Parlayan Işık

Bilim Akademisi Konferansları, 2020 Güz serisinin ilkinde konuşmacımız, 2002-2018 yılları arasında Orta Doğu Senkrotron Işıması Laboratuvarı SESAME projesinde, Bilimsel Danışma Komitesi Başkanı olarak laboratuvarın hayata geçmesine katkıda bulunan Prof. Dr. Zehra Sayers.

Prof. Sayers; dev bir mikroskop gibi düşünebileceğimiz senkrotron ışınımı kaynakları  nasıl çalışır? Çok karmaşık bir bölgede kurulmuş olan SESAME’nin kullanıcıları kimler? Bu laboratuvarın gerçekten uluslararası olup, yüksek düzeyde verimli olması için neler gerekli ? Geleceği nasıl güvence altına alınabilir? sorularını tartışmaya açacak.

Araştırmacılar arasında ortak ilkelerden ve bilimin evrenselliğinden kaynaklanan bir güven ve paylaşım duygusu vardır. Kıyasıya rekabet içinde olsalar bile, ortak hedeflere ulaşmak için sınır, kültür, politik yaklaşım gözetmeden …