Akademik Özgürlük ve Kurumsal Özerklik – Prof. Dr. Üstün Ergüder

“Üniversite” kavramının en önemli, vazgeçilemez, olmazsa olmazı bilimsel özgürlük ve kurumsal özerkliktir.