BAGEP-2013

Bilim Akademisinin kuruluşundan sonra ilk yıl içinde geliştirilen BAGEP, 2013 yılında 20 adet Ödül ile başladı. İlk yılın Ödüllerini Bilim Akademisi, bir bağışçı, Mehveş Demiren, Eczacıbaşı Holding, ELIG Ortak Avukat Bürosu, Kadir Has Vakfı, Ahmet Oral (BA üyesi), Şevket Pamuk (BA üyesi) ve Vehbi Koç Vakfı desteklediler.

2013 Ödülleri için 101 ayrı kurumdan 348 genç araştırmacı başvurdu. Bu başvurular için ön koşul, 1973 doğumlu veya daha genç olmak ve doktorasını veya tıpta uzmanlığını yapmış olmaktır. Adaylar Temel Bilimler, Matematik ve Mühendislik Bilimleri, Sosyal ve İnsani Bilimler ve Yaşam Bilimleri olmak üzere 3 ayrı dalda incelemeye alınmışlardır. Adayların özgeçmişlerini ve yapmak istedikleri çalışmaları içeren başvuru yazıları, Bilim Akademisinin o daldaki üyeleri tarafından oluşan alan komiteleri tarafından değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda 20 genç bilim insanı 21 Nisan 2013 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi’nde yapılan bir törenle ödüllerini almışlardır. Bu genç bilimciler 2 yıl boyunca, her yıl için 10,000. TL’den oluşan ödüllerini, araştırmalarını desteklemek amacıyla kullanabileceklerdir.

2013 BAGEP ödüllerine yapılan başvuruların bir çoğunun son derece yüksek bilimsel değer taşıdığı görülmüştür. En az 50 civarında adayın, bu ödülü alabilecek nitelikte bir sunum ile geldiği kolaylıkla söylenebilir. Bu yıl ödül verilemeyen yüksek nitelikli adayların dosyaları, önümüzdeki yıl değerlendirmeye alınmak üzere saklanmaktadır.

2013 yılında Ödüller için yapılan başvuruların sayısı ve yüksek bilimsel nitelikleri, BAGEP’in başarıya ulaşmakta olduğunu gösterdiği gibi, ülkemizde bilimin daha da ilerleyeceği konusunda iyimserliğimizi arttırmaktadır. 2014 yılında daha fazla sayıda BAGEP ödülüne destek sağlayabilmek için çalışmalarımız başlamıştır.