BAGEP 2013 Ödül Kazananlar

BAGEP 2013 ÖDÜLLERİ

Erkcan Özcan
Erkcan ÖzcanBoğaziçi Üniversitesi
Büyük çarpıştırıcılarda keşif analizleri, hassas ölçümler ve bunların yorumlanması, küçük deneysel hızlandırıcılar ve astroparçacık fiziği
Fuat Balcı
Fuat BalcıKoç Üniversitesi
Zaman algısı, belirsizlikler altında karar verme, bu süreçlerin optimallik çerçevesinde değerlendirilmesi ve sinirsel/hesaplamalı modelleri
Can Alkan
Can AlkanBilkent Üniversitesi
Yeni nesil DNA dizileme cihazlarının verilerinin analizi için tümleşik algoritma geliştirme ve bunların uygulanması
Yuriy Mishchenko
Yuriy MishchenkoToros Üniversitesi
Beyindeki anatomik ve dinamik yapılar ve beyin fonksiyonları arasındaki ilişkiler ile beyin – makine arayüzleri araştırması
İlke Öztekin Gillam
İlke Öztekin GillamKoç Üniversitesi
Deneysel psikoloji, bilişsel nörobilim ve insan belleği üzerine çalışmalar

Ceyhun Elgin
Ceyhun ElginBoğaziçi Üniversitesi
Kayıtdışı ekonominin modellenmesi, ölçümü, ampirik analizi ve diğer makroekonomik değişkenlerle ilişkisi

Alpan Bek
Alpan BekO.D.T.Ü.
Plazmon arttırımlı güneş gözeleri, plazmonik dalga kılavuzları ve nanometre büyüklüğünde ışık sondaları, tek molekül aktivasyonu ve anahtarlaması

Ayhan Günaydın
Ayhan GünaydınMimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Modeller kuramı ve modeller kuramı ile sayılar teorisi arasındaki etkileşimler

Devrim Alev Güçlü
Devrim Alev Güçlüİzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Grafen nanoyapıların elektronik, manyetik ve optik özelliklerinin elektronik yapı hesaplama teknikleri ile teorik çercevede incelenmesi

Zeki Sarıgil
Zeki SarıgilBilkent Üniversitesi
Etnik milliyetçilik, sivil-asker ilişkileri, kurumsal değişim ve Türkiye siyaseti konuları

Selmiye Alkan Gürsel
Selmiye Alkan GürselSabancı Üniversitesi
Polimer elektrolit membranlı (PEM) yakıt pilleri, yapay kaslar için nanoyapılı malzemelerin geliştirilmesi, lityum iyon bataryaları

Engin Durgun
Engin DurgunBilkent Üniversitesi
Kuantum mekaniğine dayalı hesaplamalı modelleme teknikleri

Tolga Güver
Tolga GüverSabancı Üniversitesi
Yakın kızılötesinden X-ışınlarına kadar farklı gözlemsel tekniklerle nötron yıldızlarının kütle, yarıçap ve uzaklıklarının daha iyi ölçülmesi

Özgür Ergül
Özgür ErgülO.D.T.Ü.
Sağlık, kablosuz haberleşme, havacılık ve enerji gibi alanlarda karşılaşılan elektromanyetik problemlerin çözümleri için hızlı, verimli ve yüksek doğrulukta benzetim ortamlarının geliştirilmesi

Tolga Emre
Tolga EmreBoğaziçi Üniversitesi
Melanom tipi deri kanserlerinde rol alan gen denetleyici faktörlerin tanımlanması ve tedavi amaçlı hedeflenmesi çalışmaları

Afif Sıddıki
Afif Sıddıkiİstanbul Üniversitesi
Nano boyutlardaki elektronik aygıtların yüksek manyetik alan altında çalışma ilkelerinin belirlenmesi

Buğra Gedik
Buğra GedikBilkent Üniversitesi
Aracı yazılımlar kapsamında ölçeklenebilirlik, paralelizasyon, performans profilleme ve optimizasyonu ve hataya dayanıklılık

Yavuz Oktay
Yavuz OktayAcıbadem Üniversitesi
Beyin tümörlerinin oluşumu ve malinleşmesi sürecinde metabolizma ile genetik/epigenetik değişimlerin karşılıklı regülasyonu

Esra Çuhadar
Esra ÇuhadarBilkent Üniversitesi
Çatışma çözme yöntemlerinin başarılarının ölçme ve değerlendirmesi, arabulucuların çatışmalara müdahil olma yöntemleri

Fatih Onur
Fatih OnurAkdeniz Üniversitesi
Stadiasmus Patarensis çalışmaları, müze, ören yerleri ve çeşitli bölgelerdeki epigrafik buluntuların yayınlanması, Ioannes Lydos’un «Makamlar Hakkında» adlı kitabının Türkçe çevirisinin II. cildinin hazırlanması