İnternet ve Hukuk

İnternet ve Hukuk Baskısı tükenmiştir. Günümüze damgasını vuran "enformasyon devrimi"nin, toplumsal hayatı kalıcı bir şekilde değiştirdiği yadsınamaz bir gerçektir. Bu devrimin en önemli öğesi olan internet, bilgiye ulaşma ve bunu aktarma tekniklerini geliştirmiş, ticaret hayatına çeşitlilik kazandırmıştır. Yayın Yılı: 2004 Yayınevi: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları ISBN: 9756857625 Genişlik: 16 Yükseklik: 23 Sayfa Sayısı: 822 *İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları WEB Sitesi'nden alınmıştır.

Financial Services, Financial Crisis and European Contract Law (Private Law in European Context)

Financial Services, Financial Crisis and European Contract Law (Private Law in European Context) Satın almak için tıklayınız. Speculation is rife on the origins of the worldwide financial crisis of 2008, with a preponderance focusing on alleged shortcomings in corporate governance. This book offers a distinct yet complementary perspective: that the most useful path to follow, if we want to understand what happened and forestall its happening again, is through an analysis of contract relationships--specifically, banking contracts entered into in the financial services sector, considered under the rubric of contract law rather than company law. Because banking is the area of European contract law which is most thoroughly developed, banking contracts can be seen as paradigmatic of typical assumptions and shortcomings often examined in the more general debate on contract law. And indeed, the very thoroughness of European banking contract law makes it a promising ground on which to build effective preventive measures. In this book thirteen noted scholars, recognizing that modern contract law must take into account global markets and risks, consider banking contracts within networks and within mass transactions. Always attending to the long-term relationships that characterize financial services contracts, they focus on such cross-sector issues as the following: rule-setting and the question of who should best regulate and at which level; networks of contracts as the backbone of a market economy; the complex interplay between market regulation and traditional contract law; avoiding erroneous assumptions about the future development of prices; the passing on of the risk via securitization; rating relationships affected by conflicts of interests; remuneration problems; core duties of information and advice in an agency relationship in services; fiduciary duties of loyalty and care; types of clients and level of protection; differentiation ...

Avrupa Birliği Hukuku

Avrupa Birliği Hukuku Ünal Tekinalp, M. Yeşim Atamer, Bertil Emrah Oder Satın almak için tıklayınız. 1999 yılının başından beri birinci basısı tükenmiş bulunan "Avrupa Birliği HukukıTnun ikinci basısında metnin tamamı, Amsterdam Anlaşmasının ATA′nın maddelerinde yaptığı yeni sıralamaya uyarlanmış ve bu anlaşmanın getirdiği değişiklikler bir taraftan toplu olarak verilirken, diğer taraftan da ilgili paragraflara işlenmiştir. Bir çok paragraf yeniden kaleme alınmış, yeni doktrin ve kararlar kitaba yansıtılmış, dizinler gözden geçirilip geliştirilmiştir. Ancak kitabın ilk basısında belirlenen ilkelere bağlı kalınmış, ortaya konulan kişilik aynen muhafaza edilmiş, hacmin genişlememesine de özen gösterilmiştir. Yılı: 2000 Yayınevi: Beta ISBN: 9754865655 Genişlik: 18 Yükseklik: 21 Sayfa Sayısı: 895 *Vedat Kitapçılık WEB Sitesi'nden alınmıştır.