Bankalar ve Finansal Kurumlar Mevzuatı

Bankalar ve Finansal kurumlar Mevzuatı Satın almak için tıklayınız. Kanunun Temel İki Kurumu Bazı Kavramlar Kuruluş ve Faaliyet İzinleri Kurumsal Yönetim Bağlamında Bankanın Yönetimi ve Denetimi Koruyucu Hükümler Kredi Düzeni Mevduat ve Katılım Fonu Düzeni Denetim ve Alınacak Önlemler Faaliyet İzni Kaldırılan ve Fona Devredilen Bankalara İlişkin Hükümler Takip ve Tahsil Usulleri Yaptırımlar, Soruşturma ve Koğuşturma Hükümleri Geçici Hükümler Yılı: 2006 Yayınevi:Arıkan ISBN: 9756145986 Genişlik: 14 Yükseklik: 20 Sayfa Sayısı: 385   * Hukuk Market WEB Sitesi'nden alınmıştır.

Türk Ticaret Kanunu Ticari Mevzuat

Türk Ticaret Kanunu Ticari Mevzuat ve İkincil Düzenlemeler Satın almak için tıklayınız. İçindekiler Ticari İşletme Ticaret Şirketleri Kıymetli Evrak Taşıma İşleri Deniz Ticareti Sigorta Hukuku Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Sermaye Piyasası Kanunu Kooperatifler Kanunu Rekabetin Korunması Hakkında Kanun Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun Ticari İşletme Rehni Kanunu Çek Kanunu Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu ile 491 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 554 Sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Ticaret Sicil Yönetmeliği Gemi sicili Nizamnamesi Yılı:2014 Yayınevi: Vedat ISBN: 9786054823345 Genişlik: 16 Yükseklik: 23,5 Sayfa Sayısı: 1302 * Hukuk Market WEB Sitesi'nden alınmıştır.

Avrupa Birliği Hukuku

Avrupa Birliği Hukuku Ünal Tekinalp, M. Yeşim Atamer, Bertil Emrah Oder Satın almak için tıklayınız. 1999 yılının başından beri birinci basısı tükenmiş bulunan "Avrupa Birliği HukukıTnun ikinci basısında metnin tamamı, Amsterdam Anlaşmasının ATA′nın maddelerinde yaptığı yeni sıralamaya uyarlanmış ve bu anlaşmanın getirdiği değişiklikler bir taraftan toplu olarak verilirken, diğer taraftan da ilgili paragraflara işlenmiştir. Bir çok paragraf yeniden kaleme alınmış, yeni doktrin ve kararlar kitaba yansıtılmış, dizinler gözden geçirilip geliştirilmiştir. Ancak kitabın ilk basısında belirlenen ilkelere bağlı kalınmış, ortaya konulan kişilik aynen muhafaza edilmiş, hacmin genişlememesine de özen gösterilmiştir. Yılı: 2000 Yayınevi: Beta ISBN: 9754865655 Genişlik: 18 Yükseklik: 21 Sayfa Sayısı: 895 *Vedat Kitapçılık WEB Sitesi'nden alınmıştır.

Yeni Anonim ve Limited Ortaklıklar Hukuku İle Tek Kişi Ortaklığının Esasları

Yeni Anonim ve Limited Ortaklıklar Hukuku İle Tek Kişi Ortaklığının Esasları Ünal Tekinalp Baskısı tükenmiştir. Bu kitap tüm kurum ve sorunlarıyla genel olarak tek kişilik ortaklığı ve özel olarak da ek paysahipli anonim ortaklığı (AO) incelemektedir. Söz konusu ortaklığın incelenmesi denilince, kanuni sayıda kişiyle kurulup da zaman içinde tek paysahibe veya limited ortaklıkta (LO) tek ortağa düşülmesiyle oluşan fiili tek kişilik ortaklığın veya saman adamlarla kurulan esasında “hakiki” tek paysahibi veya ortağı bulunan tek kişilik AO ve LO’nun yani iğreti ortaklığın geçerliliğinin incelenmesi kastedilmiştir. Çünkü, her iki oluşum tarihi süreçte kalmıştır. Bu sebeple de kitapta söz konusu ortaklıklar kuramsal düzen konusu içinde ele alınmıştır. Konu Başlıkları Kuramsal Düzen Yeni Türk Ticaret Kanununda Tek Kişi Ortaklığı Yayın Yılı: 2012 Yayınevi: Vedat Kitapçılık ISBN: 9786054446384 Genişlik: 16 Yükseklik: 24 Sayfa Sayısı: 470   *Seçkin Yayıncılık WEB Sitesi'nden alınmıştır.

Anonim Ortaklıkta Yeni Bağlam Sisteminin Esasları

Anonim Ortaklıkta Yeni Bağlam Sisteminin Esasları Ünal Tekinalp Baskısı tükenmiştir. Türkiye’de bağlamla ilgili hükümler, anonim ortaklıkların esas sözleşmelerinin hemen hemen tümünde yer almaktadır. Bu nedenle yeni hükümlerin açıklanması uygulama ve özellikle esas sözleşmelerin yeni Kanuna uyarlanmaları bakımından önem taşımaktadır. Bu çalışmada, kanuni bağlamlar yanında esas sözleşmesel bağlam halleri incelenmiş; sisteme temel veren hukuki düşünceyi ve amacı açıklayarak düzen ortaya konmaya çalışılmıştır. Kitap açıklayıcı örneklerle ve esas sözleşmeye konulabilecek metin örnekleriyle de dikkat çekmektedir. Konu Başlıkları Temeller Kanuni Bağlam Esas Sözleşmesel Bağlam YTK’nın Bağlam Sistemi Pay Defteri Pay Defterinin İçeriği ve Niteliği ve Kaydın YK Tarafından Silinmesi Pay Defterinin Pay veya İntifa Hakkı Tarafından İncelenmesi Yayın Yılı: 2012 Yayınevi: Vedat Kitapçılık ISBN: 9786054446391 Genişlik: 17 Yükseklik: 25 Sayfa Sayısı: 127 *Seçkin Yayıncılık WEB Sitesi'nden alınmıştır.