Siyaset ve Toplum Bilim Perspektifinden Gezi Parkı Olayları – Çalışma Grubu Raporu – Yeşim Arat, Zeynep Aycan, Ayşe Buğra, Refet Gürkaynak, Ersin Kalaycıoğlu, Çağlar Keyder

28 Mayıs tarihinden itibaren Taksim Gezi Parkı’nda ortaya çıkan olaylar zinciri ve onların Türkiye’nin 79 ilinde doğurmuş olduğu tepkiler birbirine tamamen zıt iki açıklama çabasına yol açtı. Bunlardan birisi bu olayların melun güçler tarafından demokratik oyla seçilen bir hükümeti yasal olmayan yollarla devirmek için düzenlenen belki iç, belki dış mihrakların, belki de ortaklaşa olarak tezgahladıkları bir oyun olduğu. Bir diğer yaklaşım ise bu gelişmeleri üst statü gruplarının gecikmiş demokratikleşmesi ve demokrasi talebi olduğu. Bu iki baskın görüşün yanısıra laikliğin korunması, Atatürk’e sahip çıkma, çevrecilik v.b. bir dizi başka almaşık da dile getirildi.

Bu yazının amacı ele alınan değişik önermeler karşısında sosyal bilim bakış
açısından Gezi Parkı protestolarının nasıl açıklanabileceğini anlamak ve
sonuçlarımızı kamuoyuyla paylaşmaktır.

Çalışma Raporunu indirmek için tıklayınız.