Bilim Akademisi üyesi Erinç Yeldan ve Deniz Yıldırım’ın İstanbul Sanayi Odası için hazırladığı “Türkiye’de Devlet, Demokrasi ve Toplumda Vasatlıkla Yüzleşme ve Bundan Çıkış Yolları” başlıklı rapor

Tarihi kökenleri bakımından modernité projesini tamamlayamamış, geç kapitalistleşen ve geleneksel olarak bölgesel gelir dağılımında ikili (dualité) sergileyen bir ekonomik-toplumsal yapıda yaşanan vasatlıklar nasıl aşılabilir? Bu konuda kalkınma iktisadı ve siyaset bilimi yazını bir dizi ipucu sunmaktadır…

Rapora ulaşmak için tıklayınız.