Soma Faciası ile ilgili kapsamlı bir değerlendirme raporu – Prof. Dr. Şebnem Düzgün, ODTÜ Maden Mühendisliği Bölümü.

Düzgün, H.Ş., 2014. “13 Mayıs 2014 Tarihinde Soma Eynez Yeraltı Kömür Ocağında Meydana Gelen Facia ile İlgili Değerlendirmeler”. TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Haber Bülteni, Soma Özel Sayısı, 2014/3, Ankara (basımda)