Kamuoyunda “Torba Yasa” adı verilen türden bir tasarı olan “Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” , TÜSEB ve bir Sağlık Üniversitesi kurulması konuları ile birlikte YÖK ve üniversitelerle ilgili yeni düzenlemeler de önermektedir.

Tasarıyı ilkeler, hukuk, üniversiteler, araştırma ve sağlık sistemi açılarından eleştiren bir raporu ilişikte sunuyoruz. Bu çalışma Bilim Akademisi için Etik ve İnsan Hakları Komisyonları üyemiz hukukçu Prof. Dr. Yeşim M. Atamer tarafından hazırlanmıştır. TÜSEB ve sağlık sistemi ile ilgili bölümlerde büyük ölçüde Tıp Dekanları Konseyi’nin web sitesinde yayınlanan görüşten alıntılanmıştır: http://www.tipdek.org/

Bilim Akademisi bu değerlendirme vesilesi ile yükseköğretim sistemimizin gözden geçirilmesi ve yeniden yapılandırılması konusunda çalışmayı ve izlemeyi sürdüreceğini ve her türlü işbirliğine açık olduğunu ifade etmek ister.

Saygılarımızla kamuoyuna duyururuz.

Rapora ulaşmak için tıklayınız.