Ortaklıklar ve Kooperatif Hukuku

Ortaklıklar ve Kooperatif Hukuku" ilk basısından beri bilimin güncel durumunu ortaya koymuştur; yeni öğretiler ve kavramlar ile modern açılımları yansıtmıştır; günceli işlemiştir; uygulanabilen, bilimsel çözümler üretmiştir; zengin literatür kullanmıştır.

Banka Hukukunun Esasları

Ünal Tekinalp in Banka Hukukunun Esasları nın 2. basısı, birinci basıdaki sistemine uygun olarak Türkiye de uygulanan bankacılık hukuku ile genel kabul gören evrensel ve uluslararası kuralların hem kuramsal hem de dogmatik düzen bağlamında kapsamlı bir panoramasını vermektedir.

Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku

  Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku Ünal Tekinalp Tükenmiştir. - Sermaye Ortaklıklarının Kurumsal Düzeni ve Tek Kişilik Ortaklık - Türk Ticaret Kanununda Tek Kişilik Sermaye Ortaklığı - Anonim Ortaklık - Limited Ortaklık - Ortaklıklar Topluluğu - Ticaret Ortaklıklarında Yepısal Değişikliler - Sermaye Ortaklıklarında Tüzel Kişiliğin Kötüye Kullanılmasının Sonucu Yılı: 2015 Yayınevi: Vedat Kitapçılık ISBN: 9786054823697 Genişlik: 16 Yükseklik: 24 Sayfa Sayısı: 786 *Legal Kitabevi WEB Sitesi'nden alınmıştır.  

Fikri Mülkiyet Hukuku

Fikri Mülkiyet Hukuku Baskısı tükenmiştir. Bu kitapta fikri mülkiyet hukukunun tüm dalları, mevzuatın son durumu dikkate alınarak ve yeni içtihatlar ile görüşler değerlendirilerek açıklanmıştır. Amaçlanan, fikri mülkiyet hukukunun güncel ve net bir resminin, uygulayıcılara, araştırıcılara ve öğrencilere verilmesidir. Fikir ve sanat eserleri hukuk başta olmak üzere, marka, tasarım, patent, faydalı modeller ve coğrafi işaretlere ilişkin hukuklar ile ıslahçı hakları, hem Türkiye’de hem de dünyada hızlı bir değişim içindedir. Değişim sadece kanuni ve idari düzenlemelerde değil, öğretilerde, milletlerarası sözleşmelerde, çalışmalarda, mahkemeler hukukunda ve bilimsel araştırmalarda kendisini göstermektedir. Teknik, yani elektronik ortam ile internet; fikri mülkiyet hukukunu özellikle de edebiyat ve bilim eserleriyle, müzik eserleri sinema filmleri açısından olumsuz etkilemiştir. Fikri mülkiyet hukuk artık eser sahiplerinin, buluşçuların, tasarımcıların değil, eğlence endüstrisinin ve popüler kültürün hukukudur. Beşinci bası bu gelişmeyi de değerlendirmekte, olabildiğince eser tasarım ve buluş sahibi ile ıslahçının yanında durmaktadır. Fikri Mülkiyet Hukuku hakkında bilgi sahip olmak isteyen tüm okurlara güncel ve kapsamlı bir kaynak sunulmuştur. Konu Başlıkları Temel Bilgiler Milletlerarası Özel Hukuk Milletlerarası Sözleşmeler Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku Markalar Patentler Endüstriyel Tasarımlar Faydalı Modeller Coğrafi İşaretler Yeni Bitki Çeşitlerine İlişkin Islahçı Hakları Entegre Devre Topografyaları Biyoteknolojik Buluşların Korunması Sistemi Yayın Yılı: 2012 Yayınevi: Vedat Kitapçılık ISBN: 6054446230 Genişlik: 16,5 Yükseklik: 24 Sayfa Sayısı: 860 *Seçkin Akademik ve Mesleki Yayınlar WEB Sitesi'nden alınmıştır.

Bankalar ve Finansal Kurumlar Mevzuatı

Bankalar ve Finansal kurumlar Mevzuatı Satın almak için tıklayınız. Kanunun Temel İki Kurumu Bazı Kavramlar Kuruluş ve Faaliyet İzinleri Kurumsal Yönetim Bağlamında Bankanın Yönetimi ve Denetimi Koruyucu Hükümler Kredi Düzeni Mevduat ve Katılım Fonu Düzeni Denetim ve Alınacak Önlemler Faaliyet İzni Kaldırılan ve Fona Devredilen Bankalara İlişkin Hükümler Takip ve Tahsil Usulleri Yaptırımlar, Soruşturma ve Koğuşturma Hükümleri Geçici Hükümler Yılı: 2006 Yayınevi:Arıkan ISBN: 9756145986 Genişlik: 14 Yükseklik: 20 Sayfa Sayısı: 385   * Hukuk Market WEB Sitesi'nden alınmıştır.

Türk Ticaret Kanunu Ticari Mevzuat

Türk Ticaret Kanunu Ticari Mevzuat ve İkincil Düzenlemeler Satın almak için tıklayınız. İçindekiler Ticari İşletme Ticaret Şirketleri Kıymetli Evrak Taşıma İşleri Deniz Ticareti Sigorta Hukuku Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Sermaye Piyasası Kanunu Kooperatifler Kanunu Rekabetin Korunması Hakkında Kanun Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun Ticari İşletme Rehni Kanunu Çek Kanunu Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu ile 491 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 554 Sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Ticaret Sicil Yönetmeliği Gemi sicili Nizamnamesi Yılı:2014 Yayınevi: Vedat ISBN: 9786054823345 Genişlik: 16 Yükseklik: 23,5 Sayfa Sayısı: 1302 * Hukuk Market WEB Sitesi'nden alınmıştır.

Avrupa Birliği Hukuku

Avrupa Birliği Hukuku Ünal Tekinalp, M. Yeşim Atamer, Bertil Emrah Oder Satın almak için tıklayınız. 1999 yılının başından beri birinci basısı tükenmiş bulunan "Avrupa Birliği HukukıTnun ikinci basısında metnin tamamı, Amsterdam Anlaşmasının ATA′nın maddelerinde yaptığı yeni sıralamaya uyarlanmış ve bu anlaşmanın getirdiği değişiklikler bir taraftan toplu olarak verilirken, diğer taraftan da ilgili paragraflara işlenmiştir. Bir çok paragraf yeniden kaleme alınmış, yeni doktrin ve kararlar kitaba yansıtılmış, dizinler gözden geçirilip geliştirilmiştir. Ancak kitabın ilk basısında belirlenen ilkelere bağlı kalınmış, ortaya konulan kişilik aynen muhafaza edilmiş, hacmin genişlememesine de özen gösterilmiştir. Yılı: 2000 Yayınevi: Beta ISBN: 9754865655 Genişlik: 18 Yükseklik: 21 Sayfa Sayısı: 895 *Vedat Kitapçılık WEB Sitesi'nden alınmıştır.

Kıymetli Evrak Hukuku Esasları

Kıymetli Evrak Hukuku Esasları Ünal Tekinalp *Baskısı tükenmiştir. Kıymetli Evrak Hukuku Esasları, ticaret hukukunun kuramsal temeli yüzelli yılı aşan çabalarla oluşturulmuş, sorunları Kara Avrupası ve Türk öğretisinde derinlemesine incelenmiş, uygulaması, Yargıtay'ın 11. ve 19. Hukuk Dairelerinin ilkesel kararlan ile geliştirilmiş bir dalında, konuya ilişkin kural ve kurumların tümünü kapsayan bir kaynaktır. 50 yıllık bir geçmişin ve geleneğin mirasçısı olan 20. bası, özgün kurgusunu ve alışılmış hacmini koruyarak, öğrencilerin, araştırmacıların ve uygulayıcıların hizmetine tekrar sunulmuş bulunuyor. Bu kitabın önemli bölümlerinden birini 19. basıdan beri 5941 sayılı Çek Kanunu oluşturmaktadır. Söz konusu bölüm, anılan kanunun tasarısını hazırlayan Ünal Tekinalp tarafından kaleme alınmıştı. Bu defa da Tekinalp bu bölümü yeni literatürde yer alan görüşlerle ve ortaya çıkan bazı sorunların çözümleriyle geliştirmiştir. Konu Başlıkları Kıymetli Evrakı Düzenleyen Temel Hükümler Kambiyo Senetleri Emtia Senetleri Emre Muharrer Senet (Bono) Çek Emtia Senetleri *Seçkin Yayıncılık WEB Sitesi'nden alınmıştır.