Mehmet Kayadelen: “Maden Yasası yine değişti. Bir sonraki değişiklik ne zaman?”

Maden Mühendisi Mehmet Kayadelen’in kaleme aldığı “Maden Yasası yine değişti. Bir sonraki değişiklik ne zaman?” başlıklı yazıya ulaşmak için tıklayınız. – kayadelen.gen.tr

By |Mehmet Kayadelen: “Maden Yasası yine değişti. Bir sonraki değişiklik ne zaman?” için yorumlar kapalı

Boğaziçi Üniversitesi Soma Raporu: “Ge-li-yo-rum Diyen Facia”

Boğaziçi Üniversitesi Soma Araştırma Grubu 13 Mayıs 2014’te Soma’da meydana gelen maden faciası ile ilgili rapor yayınladı. Rapor, Boğaziçi Üniversitesi Soma Araştırma Grubu, Boğaziçi Üniversitesi Soma Dayanışması, Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyleri Lale Akarun, Nuri Ersoy, Ali Kerem Saysel, Fikret Adaman, Ayşe Buğra (Bilim Akademisi Üyesi), Ferhan Çeçen, Mahmut Ekşioğlu, Günay Kocasoy, Ayşın Baytan Ertüzün, H. Işıl Bozma ve H. Levent Akın tarafından hazırlandı.

Rapora erişmek için tıklayınız.

By |Boğaziçi Üniversitesi Soma Raporu: “Ge-li-yo-rum Diyen Facia” için yorumlar kapalı

“Gençlerin Potansiyeli ve Din Eğitimi: İmam-Hatipler ve Din Dersleri”

Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı’nın hazırladığı rapor Hürriyet Eğitim sayfasında Çiğdem Kağıtçıbaşı ve Bilim Akademisi başkanı M. Ali Alpar’dan alınan görüşlerle tanıtıldı (19.12.2014).

Habere ulaşmak için tıklayın.

Raporu görüntülemek için tıklayın.

By |“Gençlerin Potansiyeli ve Din Eğitimi: İmam-Hatipler ve Din Dersleri” için yorumlar kapalı

“Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” Üzerine Rapor

Kamuoyunda “Torba Yasa” adı verilen türden bir tasarı olan “Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” , TÜSEB ve bir Sağlık Üniversitesi kurulması konuları ile birlikte YÖK ve üniversitelerle ilgili yeni düzenlemeler de önermektedir.

Tasarıyı ilkeler, hukuk, üniversiteler, araştırma ve sağlık sistemi açılarından eleştiren bir raporu ilişikte sunuyoruz. Bu çalışma Bilim Akademisi için Etik ve İnsan Hakları Komisyonları üyemiz hukukçu Prof. Dr. Yeşim M. Atamer tarafından hazırlanmıştır. TÜSEB ve sağlık sistemi ile ilgili bölümlerde büyük ölçüde Tıp Dekanları Konseyi’nin web sitesinde yayınlanan görüşten alıntılanmıştır: http://www.tipdek.org/

Bilim Akademisi bu değerlendirme vesilesi …

By |“Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” Üzerine Rapor için yorumlar kapalı

Türkiye’de Maden İşletmeciliğinin Sorunları Üzerine Bir Rapor

Madenciliğimiz Soma Eynez’de Duvara Tosladı!” – Mehmet Kayadelen, Maden Mühendisi – kayadelen.gen.tr

By |Türkiye’de Maden İşletmeciliğinin Sorunları Üzerine Bir Rapor için yorumlar kapalı

Soma Faciası Üzerine Kapsamlı Bir Değerlendirme Raporu

Soma Faciası ile ilgili kapsamlı bir değerlendirme raporu – Prof. Dr. Şebnem Düzgün, ODTÜ Maden Mühendisliği Bölümü.

Düzgün, H.Ş., 2014. “13 Mayıs 2014 Tarihinde Soma Eynez Yeraltı Kömür Ocağında Meydana Gelen Facia ile İlgili Değerlendirmeler”. TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Haber Bülteni, Soma Özel Sayısı, 2014/3, Ankara (basımda)

By |Soma Faciası Üzerine Kapsamlı Bir Değerlendirme Raporu için yorumlar kapalı

Devlet Denetleme Kurulunun Soma Raporu

Raporu okumak için tıklayınız.

Çalışma sonucunda, kazalar ile piyasa yapısı arasında da yakın bir irtibatın olduğu gözlemlenmiştir. Ülkemizdeki maden işletmelerinin büyük çoğunluğunun küçük ve orta ölçekli işletme vasfında ve ekonomik imkânlarının sınırlı olmasından ötürü iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yatırımları yapmalarında ve bu alanı yönetmelerinde önemli sıkıntıları bulunmaktadır.

By |Devlet Denetleme Kurulunun Soma Raporu için yorumlar kapalı

Soma Eynez Maden Faciası Hızlı Değerlendirme Raporu – TTB

SOMA’DA MADENDE ÖLMEK KADER DEĞİLDİR

Soma’da madenlerin özelleştirilmesi, taşeronlaştırma ve rödövans gibi uygulamaların ve kamusal denetimin yeterince yapılmamasının acı sonuçları, her geçen gün canımızı daha çok yakıyor. Halen Soma’da çalışan nüfusun yaklaşık 15 bini maden işçisidir. Maden çalışanlarının yaklaşık 13.500’ü özel sektörde, 1.500’ü kamu madenlerinde çalışmaktadır ve maden çalışanlarının yaklaşık 12.000’i yeraltı çalışanıdır.

Sadece 2013 yılına baktığımızda bile neredeyse her ay maden işçilerinden kayıp yaşandığını ve de bu ölümlerin tümünün özel sektöre ait madenlerde olduğunu görebiliriz.

18 OCAK 2013- Manisa Soma Cenkyeri Beldesi Eynez bölgesi Soma Kömürleri A.Ş yeraltı linyit ocağında bir ölüm

26 ŞUBAT 2013 – Manisa, Soma Darkale Köyü Uyar Madencilik linyit …

By |Soma Eynez Maden Faciası Hızlı Değerlendirme Raporu – TTB için yorumlar kapalı

Maden Mühendisleri Odası “Madencilikte Yaşanan İş Kazaları” Raporu

Çalışma yaşamının en önemli konularından olan iş sağlığı ve güvenliğine yönelik olarak, birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de gerekli önlemler yeterince alınmamaktadır. Oysa bir ülkenin İş Sağlığı ve Güvenliğine yönelik politikaları o ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmişlik düzeyi ile doğru orantılıdır. Ekonomileri zayıf olan, sosyal devlet kavramının gereklerinin uygulanmadığı ülkelerdeki İş Sağlığı ve Güvenliğinin gelişimi, gelişmiş ülkelere göre daha yavaş gelişme göstermektedir.

Maden Mühendisleri Odası’nın 2010 yılında yayınladığı  “Madencilikte Yaşanan İş Kazaları” Raporu için tıklayınız.

By |Maden Mühendisleri Odası “Madencilikte Yaşanan İş Kazaları” Raporu için yorumlar kapalı

“Gençlerin Potansiyeli ve Din Eğitimi” – Çiğdem Kağıtçıbaşı

Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı’nın “Gençlerin Potansiyeli ve Din Eğitimi” başlıklı yazısını sunuyoruz.

Yazıya erişmek için tıklayınız.

By |“Gençlerin Potansiyeli ve Din Eğitimi” – Çiğdem Kağıtçıbaşı için yorumlar kapalı