Ayhan Kaya (2014): “Islamisation of Turkey under the AKP Rule: Empowering Family, Faith and Charity”, South European Society and Politics, DOI: 10.1080/13608746.2014.979031

Bu makale, neoliberal sosyal politikalarla birlikte dini nitelikli yönetsellik araçlarını kullanan Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında Türkiye toplumunun ve devletinin nasıl İslamileştiğini anlatmaktadır. AKP’nin devleti kontrol altına alabilmek için ne tür stratejiler, söylemler ve politikalar ürettiğini ele alan bu çalışma özellikle sosyal politikalar üzerinden hareketle AKP’nin islami ve gelenekçi niteliklere sahip sosyal politikalarının neoliberalizm ile ne denli büyük bir paralellik taşıdığını göstermeye çalışmaktadır. Bu çerçevede, üretilen söylemlerin ve politikaların özellikle aileye, inanç bazlı sivil toplum örgütlenmelerine, iaşe kurumlarına ve eğitime odaklandığı görülmektedir. AKP iktidarının İslamcı bir tür cumhuriyet anlayışını benimseme eğiliminde olduğunu söyleyen makale sonuç bölümünde, devletin ve toplumun İslamileşmesi süreci karşısında sivil toplumun #Occupy Gezi hareketi veya anı ile ne tür bir direnç gösterdiğini sergilemeye çalışmaktadır.

Makaleye erişmek için tıklayınız: http://dx.doi.org/10.1080/13608746.2014.979031