Nilgün Cerrahoğlu’nun yazısı – Cumhuriyet Gazetesi 19.02.2013