28 Mayıs – 15 Haziran 2013 günleri arasında Taksim Gezi Parkı’nda ortaya
çıkan olaylar zinciri ve onların Türkiye’nin 79 ilinde doğurmuş olduğu tepkiler
birbirine tamamen zıt iki açıklama çabasına yol açtı. Bunlardan birisi bu olayların
melun güçler tarafından demokratik oyla seçilen bir hükümeti yasal olmayan
yollarla devirmek için düzenlenen belki iç, belki dış mihrakların, belki de ortaklaşa
olarak tezgahladıkları bir oyun olarak takdim etti. Bir diğer yaklaşım ise bu
gelişmeleri üst statü gruplarını gecikmiş demokratikleşmesi ve demokrasi talebi
olarak kabul etti. Bu iki baskın görüşün yanısıra laikliğin korunması, Atatürk’e sahip
çıkma, çevrecilik v.b. bir dizi başka almaşık da dile getirildi. Bu kadar değişik
önermeler karşısında biz hangi nedenlerin 28 Mayıs – 15 Haziran 2013 Gezi Parkı
protestolarını açıkladığını düşüneceğiz. Bu protestoların ortaya çıkmasına ne neden
olmuştur? Bu protestolar 79 ile niçin yayılmıştır?

Yazının tamamını indirmek için tıklayınız.