Gezi olayları diye adlandıracağımız, halen de devam eden, muhtemelen farklı
görünümlerde tekrar alevlenecek hareket tabii ki Türkiye’nin ve İstanbul’un özel
şartlarında doğmuştur. Bu bağlamın dışında bütün boyutlarıyla anlaşılması
herhalde imkansızdır; fakat Gezi olaylarını belli bir kuramsal çerçeveye yerleştirmek,
yani dünyanın farklı coğrafyalarında ve tarih içinde farklı dönemlerde ortaya çıkmış
ve incelenmiş hareketlerle benzerliğini öne çıkarmak olaylara daha geniş bir
perspektifle bakmaya imkan sağlayacaktır. Kanımca kullanılabilecek kavramsal
çerçeveler içinde özellikle bir tanesi dünya-tarihsel ekseni ön plana çıkarma
açısından daha açıklayıcı olabilir.

Yazıyı indirmek için tıklayınız.