Siyaset Bilim yazını bize siyasal katılımın önemli kurumlarından olan siyasal
partilerin 19. ve 20. yüzyıldaki modernleşen toplumların ürünü olduklarını söyler.
Partiler, halktan gelen taleplere iktidarı ele geçirerek yanıt vermeyi amaçlar.
Postmodern çağımızda toplumsal talepler çeşitlenmekte, farklı biçimlerde dile
getirilmekte ve bu talepleri etkin bir biçimde biraraya getirip çözüm üretemedikleri
için, siyasal partilerin etkinlikleri azalmaktadır.

Yazının tamamını indirmek için tıklayınız.