“Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı: Beklentiler ve Sorunlar” – Ahmet Gül / Hürriyet, 2 Şubat 2015