Bilim Akademisi bilimsel liyakat, özgürlük ve dürüstlük ilkelerini bağımsız bir sivil toplum kuruluşu olarak tanıtmak, örneklemek ve gözetmek için 25 Kasım 2011 günü İstanbul’da kuruldu.

Bilim Akademisi bütün dünya akademileri gibi, hükümetlerin politikalarından bağımsız olarak bilimsel liyakat, dürüstlük ve özgürlük ilkelerini gözeten bir kurumdur. Bağımsız Bilim Akademisi içinde ve etrafında ülkemizin en başarılı bilim insanlarını bir araya getirerek bilimde mükemmeliyetin, bilimsel yöntem, gelenek ve usullerin, bilimsel özgürlük ve dürüstlüğün tanıtılmasına ve korunmasına, kısacası her saygın akademi gibi bilimin ruhunu temsil etmek ve yaşatmak için varız.

Bu ilkeler çerçevesinde bilimsel araştırma sonuçları, yeni bulgular, bilim politikası, eğitimi ve etiği, bilimin toplumu ilgilendiren sonuçları ve uygulamaları üzerine, kaynak ve imkanlarımızın çerçevesinde uzmanların hazırladıkları konferanslar, toplantılar, yayınlar ve raporlarla toplumu ve talep eden kamu ve özel kurumları bilgilendirmeye çalışıyoruz. Kuruluşumuzdan beri yaptığımız çalışmaları, konferans programlarımızı, Türkiye’de ilk kez özel kişi ve kurumların destekleri ile başladığımız Bilim Akademisi Genç Bilim İnsanları Programı araştırma burslarını (BAGEP), Yaz Okulu etkinliklerimizi, üye seçim usullerimizi ve üyelerimizle ilgili bilgileri bu siteden ve Twitter ve Facebook üzerinden izleyebilirsiniz.